Tampere aloittaa yhteistyön Japanin kanssa älykaupunkikehitystyössä: tavoitteena parantaa asukkaiden hyvinvointia kertyvän datan avulla

Tampere tuo ensimmäisenä älykaupunkina Eurooppaan hyvinvointimittariston (Liveable Well-Being City), jonka avulla Japani mittaa 27:ssä kaupungissaan asukkaiden hyvinvointitekijöitä. Mittariston avulla saadaan tärkeää dataa tiedolla johtamisen tueksi niin kaupunkiympäristön tilasta, palveluiden laadusta kuin kaupunkilaisten hyvinvoinnista.
Neljä henkilöä istuu korkeilla jakkaroilla keskustelemassa.
Kristian Valkama (vas.), Takehiko Nagumo, Outi Valkama ja Anniina Autero kertoivat Tampereen kaupungin ja Japanin välisestä yhteistyöstä Barcelonan Smart City World Expo -tapahtumassa.

Japanissa kehitettyä mittaristomallia sovelletaan Tampereelle osana Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelmaa. Yhteistyötä tehdään Japanin älykaupunki-instituutin sekä usean tutkimuslaitoksen ja yliopiston yhteistyönä kehitetyn mittariston soveltamisen merkeissä. Tampereen kaupungin ja Japanin yhteistyöstä kerrottiin Barcelonan Smart City World Expo -tapahtumassa 16.11.2022. Tapahtumaan kokoontuu vuosittain joukko maailman älykkäimpiä kaupunkeja ja teknologiayrityksiä.

Hyvinvointimittaristossa hyödynnetään sekä objektiivista että subjektiivista, kaupunkilaisilta kerättävää dataa hyvinvoinnin parantamiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi. Kerättävä data on tärkeä tietojohtamisen perusta. Sen avulla kaupungit pystyvät tunnistamaan onnistumiskohtansa ja kehitystarpeensa asukkaiden näkökulmasta.

Yhteistyön pohjana samankaltaiset näkemykset

– Japanilaiset ovat perehtyneet jo vuosien ajan pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiin tekijöihin ja pyrkineet systemaattisesti ymmärtämään mistä osatekijöistä hyvinvointi muodostuu, kertoo Business Tampereen kehitysjohtaja Kristian Valkama.

Hänen mukaansa Suomen ja Japanin välisen yhteistyön pohjana ovat samankaltaiset yhteiskunnalliset haasteet ja näkemykset, jotka liittyvät esimerkiksi väestörakenteen muutokseen ja mielen hyvinvointiin.

Tampereelle perustettiin vuoden 2022 alussa Suomen ensimmäinen AI Transformation Hub osana laajempaa kansainvälistä yhteistyöaloitetta. Vierailu Tampere Smart City Weekin yhteydessä vakuutti japanilaisryhmän.

– Tampereen kaupungin, yritysten ja ylipistojen kanssa muodostui hyvä keskusteluyhteys, Smart City Institute Japanin johtaja Takehiko Nagumo kertoo.

Hänen mielestään Tampere vaikuttaa energiseltä ja tulevaisuuteen keskittyvältä, vastuulliselta älykaupungilta, jolla on Japanin kanssa samanlainen ihmislähtöinen näkemys ja perusta.  Myös Tampereen kaupungin elinkeino- ja palvelualueen johtaja Teppo Rantanen on tyytyväinen syntyneeseen yhteistyöhön Japanin kanssa:

– Japani haluaa olla läheisessä yhteistyössä Euroopan ja erityisesti Suomen kanssa dataan ja tekoälyyn liittyvissä asioissa. Meidän ajatusmaailmamme kohtaavat hyvin eettisen datan käytön osalta, ja yhteistyön tiivistäminen hyödyttää molempia.

Hyvinvointi ja arjen sujuvuus keskiössä

Suomessa tekoälyn mahdollisuudet on huomioitu valtakunnallisessa AuroraAI-ohjelmassa, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten arkea ja liike-elämää tiedon ja älyteknologian avulla. Tampereella ohjelmaa vie eteenpäin Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma, jonka kanssa Japanin-yhteistyökin syntyi.

– Kaupunkien palveluiden kehittäminen ihmiskeskeisesti tietoa ja tekoälyä hyödyntämällä herättää kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta. Tämä kiinnostus avasi oven Japani-yhteistyölle, jossa tutkitaan seuraavaksi keinoja, joiden avulla mittaristoa voidaan soveltaa pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan sopivaksi, Valkama arvioi.

Nagumon mukaan hyvinvointimittaristo ja AuroraAI -ohjelma täydentävät Tampereen ja Japanin välistä yhteistyötä ja tuovat kummallekin taholle hyötyä.

– Tulevaisuudessa jaamme kokemuksia ja tuloksia maiden välillä, ja nopeutamme yhteistä oppimatkaamme kohti kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamista, Nagumo sanoo.

Lisätietoja

Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Kristian Valkama
Ohjelmajohtaja
Puhelin:
040 538 0365
Teksti: Elina Uusitalo ja Raija Lindell
Kuvat: Elina Uusitalo
Jaa sosiaalisessa mediassa