Tampere hakee talvihoidon tarkkailuun pyöräilyagentteja

Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Oy hakevat vapaaehtoisia pyöräilyagentteja seuraamaan ja kehittämään pyöräväylien talvihoitoa. Agentit antavat koko talvikauden ajan palautetta pyörämatkojensa sujuvuudesta ja mahdollisista häiriöistä. Tavoitteena on saada välitöntä palautetta talvikunnossapidosta ja parantaa pyöräväylien talvihoidon laatua.

Palautetta neljän reitin talvihoidosta

Pyöräilyagentit tarkkailevat Tampereen pyöräväyliä ja raportoivat pyöräteiden kunnosta, kuten lumesta, liukkaudesta ja jäisistä polanteista. Palaute annetaan nimettömästi omaa agenttinumeroa käyttäen. Pyöräilyagentiksi sopii jokainen, joka pyöräilee melko säännöllisesti läpi talven kokonaan tai osittain yhtä tai useampaa seuraavista reiteistä:

Reitti 1: Holvasti - Keskusta - Santalahti
 
Reitti 2: Tesoma - Keskusta

Reitti 3: Pirkkala - Härmälä - Hatanpää - Keskusta

Reitti 4: Hervanta - Keskusta
 
Tampereen kaupungin kunnossapitovastuulle kuuluvia pyöräteitä hoitaa Tampereen Infra Oy urakoitsijoineen. 
– Valitut reitit ovat pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä. Ne ovat leveydeltään ja tyypiltään hieman erilaisia ja niitä hoidetaan erilaisilla koneilla. Yksi reiteistä hoidetaan yhden urakoitsijan toimesta kokonaan, ja toinen on puoliksi urakoidulla alueella ja puoliksi Tampereen Infra Oy:n omassa hoidossa. Nämä kunnossapidon rajat eivät näy kartalla eikä niiden pitäisi näkyä pyöräillessäkään, kertoo työpäällikkö Antti Sorvali Tampereen Infra Oy:stä. 

Agentteja mukaan sata

Pyöräilyagentteja toivotaan mukaan noin sata luotettavan tilannekuvan saamiseksi. Pyöräilyagentit antavat palautetta kerran viikossa helppokäyttöisen sähköisen lomakkeen kautta. Aikaa palautteenanto vie muutaman minuutin viikossa. Jokainen aktiivisesti palautetta antanut agentti palkitaan lahjakortilla, ja lisäksi aktiivisimmat agentit palkitaan erikseen. Kauden päätteeksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan pyöräpalkinto.

– Mukaan toivotaan eri-ikäisiä ja erilaisia pyörällä liikkuvia. Ei tarvitse olla erityisen kokenut tai taitava pyöräilijä. Riittää että pyöräilee säännöllisesti myös talvikauden aikana, toteaa Tampereen kaupungin infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen.

Palautetta kerätään tulevana talvena ensisijaisesti neljältä pilottireitiltä. Jos kokemukset ovat hyviä, toimintaa jatketaan ja mahdollisesti laajennetaan tulevaisuudessa.

Tavoitteena nopea reagointi ja tyytyväisemmät talvipyöräilijät

Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Oy kehittävät pyöräteiden talvihoitoa agenteilta saadun palautteen perusteella. Havaittuihin puutteisiin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Palautteesta saadaan myös kehittämisideoita tulevaan talvikunnossapitoon. Agenttien välittämä käyttäjäkokemus antaa kaupungille ja kunnossapitäjälle tietoa, täyttyvätkö pyöräteiden talvihoidolle asetetut laatuvaatimukset ja odotukset.

-    Talven haastavat sääolot näkyvät pyöräteihin liittyvien palautteiden määrässä. Tulevaksi talveksi olemme tehneet isojakin muutoksia tärkeimpien pyöräväylien hoitoon verrattuna edellisiin talviin. Toivomme saavamme agenteilta tarkkaa palautetta, missä on onnistuttu ja missä on edelleen parantamista, kertoo Antti Sorvali.

Mallia Tampereen agenttitoimintaan on haettu Oulusta, joka on saanut tunnustusta talvipyöräilyn mallikaupunkina. Myös Helsingissä on ollut käytössä vastaava toimintamalli.

Ilmoittaudu pyöräilyagentiksi 30.11.2022 mennessä lomakkeella:
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/26729/lomake.html
 

Pyöräilyagentteja haetaan antamaan palautetta neljän seudullisen pääreitin talvihoidosta. Pyöräilyagentiksi sopii jokainen, joka pyöräilee melko säännöllisesti läpi talven kokonaan tai osittain yhtä tai useampaa näistä reiteistä. Klikkaa kuva isommaksi.

Lisätietoja

Antti Sorvali
Tampereen Infra Oy: Työpäällikkö
Puhelin:
041 731 0940
Kimmo Myllynen
Tampereen kaupunki: Infrahallintapäällikkö
Puhelin:
040 806 4794
Sanna Ovaska
Tampereen kaupunki: Projektipäällikkö
Puhelin:
040 801 3125
Jaa sosiaalisessa mediassa