Ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään – anna palautetta luonnoksesta

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. Tutustu luonnokseen ja anna palautetta 9.12.2022 mennessä.  Muutoksia ehdotetaan muun muassa melua, terassimusiikin äänentoistoa sekä käytöstä poistettuja öljysäiliöitä koskeviin määräyksiin. 

Ympäristönsuojelumääräyksillä ohjataan monia arkielämään ja töihin liittyviä toimintoja ja olosuhteita ympäristö- ja terveysnäkökohdista. Tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ympäristönsuojelulain mukaisesti paikalliset olot huomioiden. Ympäristönsuojelumääräykset on päivitetty viimeksi 18.2.2019. Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Käytöstä poistettu öljysäiliö tarkastettava ja käsiteltävä asianmukaisesti – poikkeusluvista luovutaan

Käytöstä poistettua maanalaista öljysäiliötä ei enää määrättäisi poistettavaksi maaperästä.  Se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Näin varmistetaan, että säiliö on ehjä eikä siitä ole päässyt tai pääse myös jatkossa vuotamaan öljyä maaperään. Lisäksi säiliön täyttöputket on katkaistava ja tulpattava, jotta säiliötä ei vahingossa voi täyttää eikä öljyä pääse maaperään. 

Nykyisenä pääsääntönä on, että käytöstä otettu säiliö on poistettava maaperästä, mutta kiinteistön omistaja voi hakea poikkeuslupaa säiliön jättämiseksi maaperään tietyin edellytyksin. Poikkeamisia on haettu paljon viime aikoina, koska kiinteistöissä vaihdettu vilkkaasti öljylämmityksiä uuteen lämmitysjärjestelmään. Poikkeamiset on useimmiten hyväksytty.  Poikkeamista ei siis enää tarvitsisi hakea, kunhan käytöstä poistettu öljysäiliö käsitellään määräysten mukaisesti.

Maltillinen äänentoiston käyttö sallittaisiin kello 22 jälkeenkin

Nykyisissä ympäristönsuojelumääräyksissä äänentoisto on kielletty ravintoloiden terasseilla klo 22 jälkeen Määräystä esitetään nyt muutettavaksi niin, että rajoitetaan häiritsevää musiikkia. Äänentoistolaitteita voisi käyttää myös kello 22 jälkeenkin, mutta vain siten, ettei ääni ole häiritsevästi kuultavissa asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla tai muissa herkissä kohteissa. 

Määräysluonnoksen laadinnassa on otettu huomioon muun muassa syksyllä tehdyn terassimelukyselyn tulokset ja muu saatu palaute. Tietoa ja kokemuksia vastaavista määräyksistä ja niiden toimivuudesta on myös etsitty muista kaupungeista Euroopan suuria kaupunkeja myöten.

–Määräyksellä halutaan mahdollistaa tunnelmaa tuova hiljainen taustamusiikki, joka ei aiheuta häiriötä lähiasukkaille. Suurin osa Tampereen terasseista sijaitsee asutuksen läheisyydessä ja yörauha on lainsäädännössä turvattu asia, joten on selvää, että ravintoloilta vaaditaan äänentoiston käytössä paljon harkintaa ja maltillisuutta, toteaa ympäristöpäällikkö Kati Skippari

Myös meluilmoitusvelvollisten toimintojen luetteloon esitetään joitain muutoksia. Maalämpökaivojen poraamisen meluilmoitusraja on selkeytetty uutena kohtana luettelossa, ja lyhytaikainen purkubetonin ja -tiilen murskaus voitaisiin tietyissä tapauksissa tehdä jatkossa ilman meluilmoitusta. 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nähtävillä verkossa ilmoitustaululla www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen palvelupisteessä  Frenckellinaukio 2 B. 
 

Lisätietoja

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198
Kuvat: Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa