Tampereen kaupunki selkeytti avustusten ja apurahojen myöntämisperusteita

Tampereen kaupungin avustustoimintaa on uudistettu. Uudet avustusten ja apurahojen myöntämisperusteet yhdenmukaistavat avustustoiminnan käytäntöjä ja termejä. Myöntämisperusteissa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Valtaosa avustusta saaneista yhteisöistä säilyy kaupungin avustustoiminnan piirissä. Uudistuksen yhteydessä saatiin myös uusia avustusmuotoja kulttuuritoimijoille ja historiikkien julkaisemiseen.

Tampereen kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista, täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa ja on kaupungin eettisten toimintaperiaatteiden mukaista.

Tampereen kaupungin avustustoimintaa ohjaavat asiakirjat on uudistettu syksyn 2022 aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt avustusten ja apurahojen uudet yleiset periaatteet, ja lautakunnat ovat päättäneet oman vastuualueensa osalta avustusten ja apurahojen muodoista sekä myöntämisperusteista.

Uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita sekä määriteltiin uusia käytäntöjä kumppanuuden vahvistamiseksi ja valvonnan kehittämiseksi. Samalla yhdenmukaistettiin avustustoiminnan termejä. Vastedes yhteisöille voidaan myöntää yleisavustuksia (aiemmin nimellä toiminta-avustukset) niiden sääntöjen mukaiseen toimintaan sekä kohdeavustuksia tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon. Yksityishenkilöille voidaan myöntää apurahoja.

Vanhempainyhdistyksille ei jatkossa myönnetä yleisavustuksia vaan niiden toimintaa tuetaan suoraan koulujen kautta. Lisäksi muutama aiemmin perusopetuksen kumppanuusavustuksella rahoitettava toiminta järjestetään jatkossa hankintaperusteisesti (koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, Tampereen yliopiston Juniversity-toiminta sekä Talous ja nuoret TAT ry:n yrittäjyyskasvatustoiminta).

Uusissa avustusten myöntämisperusteissa on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus. Jatkossa kaupungin yleisavustuksia ei myönnetä enää potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toimintaan vaan ne saavat tukea hyvinvointialueelta.

 

Uusia avustusmuotoja

Uudistuksen yhteydessä luotiin uusia avustusmuotoja. Kulttuuri- ja taidekentän tarpeisiin on haettavissa kulttuurin kehittämisavustusta. Historiikkien julkaisemiseen on mahdollista saada kulttuurin kerta-avustusta (aiemmin nimellä kulttuurin tuotantotuki).

Vuonna 2023 on alkamassa kertaluonteinen avustushaku, joka liittyy osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä voittaneen idean toteutukseen. Kerta-avustuksella etsitään toteuttajia Tampereen keskustan alueella tapahtuvaan ehkäisevään päihdetyöhön. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan marraskuun kokouksessa päätetään myös toisen osallistuvan budjetoinnin idean toteuttamisesta avustushaun kautta. Turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävän toiminnan kerta-avustuksella tuettaisiin lasten ja nuorten yhteisöllistä toimintaa etelän alueella.

Avustusten ja apurahojen yleiset periaatteet, myöntämisperusteet ja ohjeet avustusten hakemiseen ovat kaupungin verkkosivuilla: www.tampere.fi/avustukset.

 

Tutustu päätöksiin

Yhdyskuntalautakunta päättää kaupunkiympäristön avustusten myöntämisperusteiden päivittämisestä marraskuussa 2022. 

Lisätietoja

Susanna Lundström
Suunnittelija
Puhelin:
040 355 8745
Teksti: Susanna Lundström ja Johanna Kurela
Jaa sosiaalisessa mediassa