Osallisuuskyselyyn yli tuhat vastausta – tamperelaiset haluavat osallistumiselta vaivattomuutta

Tampereen kaupunki toteutti syys–lokakuun vaihteessa asukaskyselyn, jossa selvitettiin tamperelaisten kokemuksia, näkemyksiä ja toiveita osallistumisesta ja yhteisöllisyydestä. Kyselyyn saatiin 1064 vastausta. Kaupunki kehittää osallisuustyötään asukkailta saadun palautteen perusteella.

Tampereen kaupungin tavoitteena on tarjota tamperelaisille monipuolisia tapoja osallistua ja vaikuttaa kaupungin kehittämiseen. Tamperelaisilta selvitettiin 20.9.–2.10.2022 avoinna olleella kyselyllä, miten kaupunki voisi parantaa osallisuustyötään, niin että asukkaat saisivat entistä paremmin äänensä kuuluviin yhteisiä asioita kehitettäessä. Samalla selvitettiin vastaajien kokemusta Tampereen yhteisöllisyydestä.

Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin 1064 vastausta. Vastaajista naisia oli 73 %, miehiä 20 % ja muunsukupuolisia 1 %. Vastaajista 6 % ei halunnut määritellä tai kertoa sukupuoltaan. Vastaajien ikäryhmäjakauma oli varsin tasainen. Ikäryhmät 20–39-vuotiaat, 40–59-vuotiaat ja 60–75-vuotiaat olivat tasaisesti edustettuna. Sen sijaan alle 20-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita oli vastaajissa vähän. 


Helppoa osallistumista omalla kotialueella

Kyselyn tulosten mukaan tamperelaisilla on näkemyksiä ja halua osallistua Tampereen kehittämiseen. Vaikka vastaajat kokevat, että kaupunki tarjoaa hyvin osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, on heidän uskonsa omiin vaikutusmahdollisuuksiin heikko. 

– Vastausten mukaan tamperelaisia vaivaa tiedon puute. Vastaajat haluavat nykyistä enemmän tietoa erilaisista osallistumismahdollisuuksista ja ajankohtaisista asioista, joihin heillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan. Myös osallistumisen jälkitiedottamista pitäisi parantaa. Ihmisiä kiinnostaa kuulla, millaisia tuloksia heidän osallistumisellaan on ollut, suunnittelija Susanna Lundström vetää yhteen kyselyn tuloksia.

– Viestintä on selvästi yksi keskeisimmistä asioista, jota meidän on jatkossa tehtävä enemmän. Monikanavaisuus on tärkeää, niin että voimme tavoittaa eri viestintäkanaviin tottuneita tamperelaisia, suunnittelija Lilli Siikasmaa jatkaa.

Selvityksen mukaan Tampere koetaan jokseenkin yhteisölliseksi kaupungiksi. Asukkaita kiinnostaa päästä vaikuttamaan varsinkin omaan asuinalueeseensa ja omaan arkeen liittyviin asioihin. Omalle kotialueelle toivotaan tilaisuuksia, joissa kerrotaan alueen asioista. 

– Tamperelaiset haluavat osallistua, kun se on vaivatonta. Tällaisia helppoja tapoja ovat esimerkiksi kyselyihin vastaaminen ja etäosallistumisen mahdollisuudet, Siikasmaa toteaa. 

Osallisuuskyselyn tuloksia käytetään kaupungin uuden osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelman valmistelussa. Suunnitelmassa asetetaan osallisuustyön keskeisimmät tavoitteet lähivuosiksi ja määritellään ne toimenpiteet, joilla edetään kohti tavoitteita.
 

Lisätietoja

Susanna Lundström
Suunnittelija
Puhelin:
040 355 8745
Lilli-Nora Siikasmaa
Suunnittelija
Puhelin:
040 658 7593
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa