Uutinen
24.10.2022 20.43

Tampereen kaupunki myy Kuusikon ja Päiväperhon perhetukikeskukset ja Kämmenniemen toimintakeskuksen

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 24.10.2022 käytössä olevien kahden perhetukikeskuksen ja yhden toimintakeskuksen kaupasta. Myytävät kiinteistöt ovat Kuusikon perhetukikeskus Lääkärinkallionkadulla, Rauhaniemessä sijaitseva Päiväperhon perhetukikeskus sekä Kämmenniemen toimintakeskus. Kiinteistöt myytiin Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy:lle 8,5 miljoonan euron yhteishintaan.

Kuusikon ja Kämmenniemen kohteissa kauppaan sisältyvät tontti ja rakennukset. Rauhaniemessä kaupan kohteena ovat vuokraoikeus tonttiin sekä sillä sijaitsevat Päiväperhon perhetukikeskuksen rakennukset. Kuusikon perhetukikeskuksen kauppahinta on 3,6 miljoonaa euroa, Päiväperhon perhetukikeskuksen 3,1 miljoonaa euroa ja Kämmenniemen toimintakeskuksen 1,8 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien kohteiden myynti liittyy hyvinvointialueuudistukseen, jonka myötä Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Kaupungin tavoitteena on jatkossa keskittyä jäljelle jäävään perustoimintaansa ja siihen liittyvien tilojen omistamiseen ja vuokraukseen. 

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvän siirtymäajan jälkeinen yhtiöittämisvelvoite koskee kunnille jääviä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevia toimitiloja. Tampereen kaupunki pyrkii yhtiöittämisen sijaan luopumaan sote-kiinteistöjensä omistamisesta. Myymällä sote-kohteet kaupunki vapauttaa pääomia niiden tilojen toteuttamiseen ja peruskorjaukseen, joita se jatkossa tarvitsee oman perustehtävänsä toteuttamiseksi muun muassa sivistyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä elinvoiman ja kaupunkiympäristön toiminnoissa. 

Kaupunki vuokraa kaupan kohteena olevat tilat takaisin 15-20 vuoden vuokrasopimuksin siirtääkseen ne edelleen 1.1.2023 aloittavalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Takaisinvuokrasopimukset siirtyvät oikeuksineen ja velvollisuuksineen hyvinvointialueelle voimaanpanolain nojalla, elleivät hyvinvointialue ja kaupunki toisin sovi. Mikäli hyvinvointialue irtisanoo vuokrasopimukset siirron jälkeen, ei Tampereen kaupunki ole vastuussa vuokrasopimuksista. 

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa