Uutinen
19.10.2022 20.55

Tampereen kaupungin lukioissa on ensi keväänä haettavana 1245 aloituspaikkaa

Tampereen kaupungin lukioihin tulee kevään 2023 yhteishaussa haettavaksi kaikkiaan 1245 aloituspaikkaa. Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 19.10.2022 pitää aloituspaikkojen määrän viime kevään tasolla. Kaupungin lukiot eivät ota käyttöön alinta hyväksyttyä keskiarvorajaa opiskelijan sisäänpääsyn ehtona.

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle esitettiin päätettäväksi, että kaupungin lukioissa otettaisiin käyttöön alin hyväksytty keskiarvoraja  7,0 vuodesta 2023 lähtien. Lautakunta päätti äänin 7-4 hyväksyä asian käsittelyn aikana tehdyn muutosesityksen. Sen mukaan kaupungin lukioihin ei aseteta alinta hyväksyttyä keskiarvorajaa. 

Alimman hyväksytyn keskiarvon rajaamisella pyrittiin varmistamaan, että hakijalla on riittävä osaaminen, jotta hän voi suorittaa lukiokoulutukseen kuuluvat opinnot.

Esityksen mukaan keskiarvoraja olisi tarkoituksenmukaista asettaa, koska aloituspaikkojen määrää on vuonna 2022 lisätty. Tampereen kaupungin lukioille ei ollut vuonna 2022 yhteisvalinnassa määritelty alinta hyväksyttyä keskiarvorajaa.


Yhteishaun aloituspaikkojen määrä vuoden 2022 tasolla


Tampereen kaupunki lisäsi lukioihinsa merkittävästi uusia aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa, koska suuren hakijamäärän vuoksi sisäänpääsyyn tarvittava keskiarvo oli jo noussut korkealle.  Keväällä 2022 kaupungin lukioihin oli kaikkiaan 1326 ensisijaista hakijaa (1,07 hakijaa/aloituspaikka). 

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti nyt, että kaupungin lukioiden aloituspaikkojen määrä on myös vuonna 2023 perusteltua pitää vuoden 2022 tasolla, pieniä lukiokohtaisia tarkistuksia lukuunottamatta. 

Päätöksessä on otettu huomioon Tampereen kaupungin lukioiden aloituspaikkojen korkea täyttöaste syksyllä 2022 ja 16-vuotiaiden ikäluokan kasvu vuonna 2023. Vuonna 2023 peruskoulunsa päättävän ikäluokan koko kasvaa Tampereella noin 40 oppilaalla viime kevääseen verrattuna. 

Syksyllä 2022 lukio-opintonsa aloitti kaupungin lukioissa kaikkiaan 1214 nuorta ja ensimmäisen vuoden täyttöaste oli 97,5 prosenttia.

Tampereen kaupungin lukioita ovat Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen aikuislukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio
 

Lisätietoja
Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto
Puhelin:
040 187 4593
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa