Vuoreksen Isokuusen ulkoilu- ja latureitin suunnitelma nähtävänä

Vuorekseen on suunniteltu valaistu ulkoilu- ja latureitti, jonka suunnitelma on nähtävänä ja kommentoitava 30.10.2022 saakka.  Noin 3,5 kilometrin pituinen reitti kiertää Vuoreksen Isokuusen alueen länsipuolelta. Reitin suunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot.  

Suunnitelma on nähtävänä 17.–30.10.2022 verkossa www.tampere.fi/viheralueidensuunnittelu ja Vuoreksessa reitin lähtöpisteissä. Lisäksi suunnitelmaan voi tutustua Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B:ssä.

Ulkoilu- ja latureitin toinen lähtöpaikka sijaitsee ulkoilureitillä Vuoreksen puistokadun pohjoispäässä Särkijärven rannan ja sillan läheisyydessä. Reitti jatkuu Särkijärven läheisyydessä ja kiertää Vuoreksen Isokuusen asuinalueen länsipuolelta metsäalueella ja palaa Pirunpellon ja Vuoreksen liikuntapuiston kautta pallokentän kohdille Vuoreksen puistokadun tuntumaan - toiseen lähtöpaikkaan. 

Suunnittelijat tavattavissa tiistaina 25.10. 

Ulkoilu- ja latureitin suunnittelijat ovat tavattavissa tiistaina 25.10. kello 15.30–17.30 reitin toisessa alkupisteessä Vuoreksen liikuntapuistossa.

Reitin suunnittelussa hyödynnetty nykyisiä polkuja ja metsäteitä

Reitin suunnittelussa on hyödynnetty nykyisiä kulkureittejä, polkuja ja metsäteitä. Noin 6 metriä leveä reitti valaistaan. Reitin perustus tehdään mahdollisimman kevyesti poistamalla pintamaa ja pengertämällä latureitin pohja puhtaalla maa-aineksella. Pintaan tehdään ohut murskekerros, joka päällystetään kivituhkalla. Pehmeämmillä kohdilla voidaan pohjan kantavuutta parantaa kaadetuilla puilla.

Alueen luontainen hulevesitasapaino pyritään pitämään muuttumattomana, ja kosteikkokohdissa veden luontainen virtaus varmistetaan riittävän suurilla rummuilla.

Reitti on tarkoitus rakentaa ensi talven aikana.

Luontoarvot selvitettiin

Ulkoilu- ja latureitin sijainti on suunniteltu alueen asemakaavassa. Alueelta on laadittu luontoselvityksiä jo kaavan laadinnan yhteydessä. Reitin tarkempaa sijoittelua varten tehtiin vuonna 2021 luontoselvitys, jossa kartoitettiin liito-oravan, lepakon, ja lahokaviosammalen esiintymät, lehmusmetsiköt sekä avainbiotoopit.  Lisäksi latureittien rakentamisesta on pyydetty Pirkanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) lausunto.
 

Lisätietoja

Anne Ravaska
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
040 806 3906
Jaa sosiaalisessa mediassa