Vastaa sähköpotkulautakyselyyn

Tampereen kaupunki kerää verkkokyselyllä kaupungissa liikkuvien näkemyksiä ja kokemuksia sähköpotkulaudoista. Vastauksia toivotaan sekä sähköpotkulautaa käyttäviltä että muilla kulkutavoilla liikkuvilta. Kaupunki hyödyntää kyselyn vastauksia kehittäessään sähköpotkulautojen käyttöalueisiin liittyviä sääntöjä, liikennesääntöviestintää ja sähköpotkulautojen pysäköintiratkaisuja. 

Kysely sähköpotkulautojen turvallisuudesta on avoinna 30.10.2022 saakka. Kyselyyn pääsee vastaamaan sivulta tampere.fi/potkulaudat

Vastaajilta kysytään muun muassa sähköpotkulautojen hyödyistä ja haitoista kaupunkiliikenteessä, koetuista vaaratilanteista,  pysäköinnistä ja lautojen sopivasta määrästä. Kyselyssä voi merkitä karttaan ongelmallisia paikkoja ja antaa ehdotuksia sähköpotkulautojen pysäköintiin. 

Tampereella toimii tällä hetkellä kolme yksityistä sähköpotkulautayritystä, joiden toiminta-alueet painottuvat vahvasti keskustaan ja sen lähiympäristöön sekä osiin aluekeskuksista. Yhteensä sähköpotkulautoja on Tampereella ollut kesällä noin 6500 kpl. 

Tavoitteena turvallisuuden parantaminen

Kaupunki ja sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset ovat yhteistyössä sopineet pelisäännöistä, kuten sähköpotkulautojen nopeus- ja pysäköintialuerajoituksista. Esimerkiksi yölliseksi nopeusrajoitukseksi on koko kaupungissa sovittu 15 km/h 

Tavoitteena on vähentää sekä sähköpotkulautailijoille tapahtuvia onnettomuuksia että muille liikkujille koituvia onnettomuus- tai vaaratilanteita. Muiden liikkujien turvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta heikentävät esimerkiksi väärin pysäköidyt sähköpotkulaudat, lautojen korkeat ajonopeudet tai lautailu jalkakäytävällä tai muuten liikennesääntöjen vastaisesti.
 

Lisätietoja

Pekka Stenman
Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 163 7226
Teksti: Sanna Ovaska
Kuvat: Sanna Ovaska
Jaa sosiaalisessa mediassa