Uutinen
5.10.2022 18.01
Havainnekuva uudesta Ahvenisjärven koulun rakennuksesta ilmasta katsottuna.
Arkkitehdin visiokuva Ahvenisjärven uudesta koulurakennuksesta.

Ahvenisjärven uuteen kouluun tilat 1100 oppilaalle

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Ahvenisjärven koulun hankesuunnitelman kokouksessaan 5.10.2022. Hankesuunnitelma tulee hyväksyttäväksi jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta asunto- ja kiinteistölautakunnalle 12.10.2022. 

Hervannassa Opiskelijankadulla sijaitseva Ahvenisjärven eli entisen Pohjois-Hervannan koulu on valmistunut vuonna 1975. Suunnitelmien mukaan huonokuntoinen koulurakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. Asemakaavamuutos on parhaillaan vireillä.

Uuden koulun tilat on suunniteltu 1 100 oppilaalle ja esikoululaiselle. Rakennukseen toteutetaan iso liikuntasali sekä pienempi monitoimisali, jotka ovat päivisin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä ja muina aikoina niitä voivat käyttää muun muassa alueen asukkaat ja urheiluseurat. 

Toteutussuunnittelu alkaa joulukuussa 2022, kun asemakaava on hyväksytty. Arvion mukaan asemakaava vahvistuu marraskuun lopussa, mikäli siitä ei valiteta.  Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 maaliskuuhun mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toteutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen huhtikuussa 2024. Suunnitelmien mukaan uusi koulurakennus voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2026. Vanha koulu puretaan syksyn 2023 aikana.

- On erittäin merkityksellistä, että Hervannan kaupunginosan oppimisympäristöjä päästään toden teolla modernisoimaan. Uusi koulu tulee todella tarpeeseen ja entisestään kasvattaa alueen vetovoimaa lapsiperheille, apulaispormestari Matti Helimo toteaa.

Koulutyö siirtyy väistötiloihin elokuussa 2023

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, joten elokuussa 2023 koulutyö alkaa väistötiloissa. Suunnitelman mukaan osa koulun opetuksesta, muun muassa yläkoululaisten musiikin ja kuvataiteen opetus tapahtuu uudessa Etelä-Hervannan koulussa sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikunta ja kotitalous. Etelä-Hervannan uusi koulu otetaan käyttöön elokuussa 2023. Ahvenisjärven koulun oppilaat siirtyvät muilta osin väistötiloihin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella sijaitsevaan kiinteistöön, jonka tilat vapautuvat Etelä-Hervannan koulun valmistuttua. 

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota lapsi- ja oppilasturvallisuuteen ja suunnittelua on tehty yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa. Liikenteelliset tarkastelut sekä pysäköinnin ratkaisut on suunniteltu asemakaavatyön yhteydessä. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Ajoneuvoliittymä sijoittuu Opiskelijankadulle, autopaikat sijoitetaan tontin pohjoisreunalle. Tontille tulee noin 360 katettua pyöräpaikkaa. 

Tontin pohjoispuolella ja reunoilla sijaitsevat viheralueet kunnostetaan. Tontin reunoille istutetaan uusia puita tuomaan varjopaikkoja piha-alueelle. Pihaan rakennetaan uusia sade- ja aurinkokatoksia ja vanha pihakatos kunnostetaan. Piha jaetaan toiminnallisesti pienille ja isoille oppilaille. Esiopetukselle toteutetaan erillinen aidattu leikkipiha. Piha-alueet palvelevat iltaisin kaikkia alueen asukkaita. 

Koulurakennus jakautuu kolmeen rakennusosaan. Länsipuolen kaksikerroksiseen siipeen sijoittuvat käsityötilat, keittiö, päiväkodin ruokailutila, liikuntatilat, musiikkiluokka sekä henkilökunnan, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat. Keskimmäiseen osaan sijoittuvat koulun ruokasali, iltakäytön pääsisäänkäynti sekä vahtimestarin tila. Itäpuolen kolmekerroksiseen osaan sijoittuvat luokat ja aineopetuksen tiloja. Rakennus on ns. kengätön koulu. 

Tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi siten, että esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti. Tiloissa huomioidaan myös esteettömyys muun muassa liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten sekä erityislasten kannalta. 

Ahvenisjärven koulun uudisrakennuksen kustannusarvio on 34 280 000 euroa, mikä sisältää  185 000 euroa julkiseen taidehankintaan. Hankkeelle on varattu määrärahaa 28 304 999 euroa. Toteutuksen edellytyksenä on, että määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua. 

Esityslistat ja pöytäkirjat
 

Lisätietoja
Apulaispormestari Matti Helimo
Puhelin:
040 513 8625
Johtaja Lauri Savisaari
Puhelin:
040 801 6081
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Arkkitehdin visio Ahvenisjärven uudesta koulurakennuksesta
Jaa sosiaalisessa mediassa