Uutinen
4.10.2022 15.38
Hatanpäälle asennettu nopeusnäyttö kertoo suositusnopeuden, jotta liikennevaloon ei tarvitse pysähtyä.

Liikenne sujuvoitui Hatanpään valtatiellä nopeusnäyttöjen avulla

Tampereen kaupunki ja Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkivat Tampereella, miten Hatanpään valtatielle asennetut suositusnopeusnäytöt vaikuttivat ajoneuvoliikenteeseen. Bussien keskinopeudet nousivat ja keskimääräinen polttoaineenkulutus pieneni muutamia prosentteja tarkastelualueella.

Tutkimus toteutettiin vuosina 2019–2021. Sitä varten Hatanpään valtatien kahteen risteykseen asennettiin nopeussuositus -liikennemerkit, jotka kertovat lähestyville ajoneuvoille optimaalisen ajonopeuden, jota noudattaen seuraavista liikennevaloista voi ajaa pysähtymättä läpi.  

Vuonna 2019 kerättiin vertailuaineisto ja näyttöjen asennuksen jälkeen, vuosina 2020–2021, tutkimusaineisto. Molemmista aineistoista tehtiin samanlainen analyysi. Analyysissä hyödynnettiin Tampereen kaupungin busseista kerättyä avointa liikennedataa ja kerättyä vertailudataa. 

– Tutkimusjaksolle osui paitsi katutöitä, myös koronapandemia, joka vähensi liikennemääriä ja muutti ajokäyttäytymistä. Tämä on hankaloittanut tulosten tulkintaa, kertoo tutkija Kimmo Kauvo VTT:ltä.  

– Aineistosta havaittiin kuitenkin, että bussien keskinopeudet nousivat, ja polttoaineenkulutus väheni jonkun verran. 

Tutkimus toi uudenlaisen lähestymistavan kaupungin liikennevirtojen ohjailuun, mutta tässä vaiheessa näyttöjä ei ole tulossa lisää. Sen sijaan Tampereella testataan seuraavaksi erilaista lähestymistapaa. 

– Käynnissä on uusi projekti, jossa kaikilta laitetoimittajilta ja kaikista eri liikennevalolaitetyypeistä saadaan reaaliaikaista ja paikkaan sidottua tietoa, joka voidaan tuoda suoraan pyöräilijälle, ajoneuvoon, bussiin, automaattiajoneuvoon tai niissä oleviin erillisiin laitteisiin, kuvailee Mika Kulmala Tampereen kaupungilta.  

Tulevaisuudessa tätä mahdollisuutta voidaan hyödyntää joukko- ja pyöräliikenteen sujuvoittamiseen ja houkuttelevuuden lisäämiseen, kun turhilta pysähdyksiltä liikennevaloissa vältytään.   

Tutkimuksen konsepti on alun perin kehitetty toistakymmentä vuotta sitten autoliikenteen sujuvoittamiseksi, polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi ja kuljettajan stressitason alentamiseksi. Siinä nopeussuositus viedään ajoneuvon kojelaudan näyttöön, jossa se on kuljettajan näkökentässä. Tässä tutkimuksessa nopeussuositus vietiin kuitenkin kadun varteen, jotta saadaan riittävästi aineistoa ja voidaan laskea vaikutukset. 

– Ideaalitilanteessa auton kojelaudassa olisi näyttöikoni, joka kertoisi koko ajan suosituksen, millä nopeudella valoista pääsee läpi pysähtymättä. Teknisesti järjestelmä on valmis, mutta se ei ole yleistynyt, toteaa Pertti Peussa VTT:ltä. 

Tutkimus on osa kansainvälistä EU-rahoitteista STARDUST-projektia. Aineiston analysoi VTT Oy. Tarvittavat ohjelmistot ja näytöt toimitti Dynniq Oy. Raakadatan keräsi Infotripla Oy. 
 

STARDUST-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094). Projektissa kehitetään vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja mm. sähköisen liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista. 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Mika Kulmala
Puhelin:
050 382 6455
Principal Scientist Pertti Peussa
Puhelin:
040 501 5819
Senior Scientist Kimmo Kauvo
Puhelin:
040 539 9437
Teksti: Anna Vilhula
Kuvat: Pertti Peussa
Jaa sosiaalisessa mediassa