Pormestari Ikonen: Pääradan korjausta on välttämätöntä edistää nopeasti riippumatta Suomi-radan linjauksista

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen muistuttaa, että Tampereen henkilöratapihan uudistaminen on edellytys Suomi-radan ja pääradan kehittämiselle. Ruuhkainen päärata tarvitsee ehdottomasti lisäkapasiteettia, Ikonen sanoo.

Hankeyhtiö Suomi-rata Oy julkisti perjantaina selvityksensä pääradan kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksista. Kokonaan uusi suurnopeusrata lyhentäisi Tampere–Helsinki-välin matka-aikaa parhaimmillaan 32 minuuttia. Matka Vantaan lentoasemalta Tampereelle kestäisi 45 minuuttia.

– Suurnopeusradan hyödyt ovat merkittävät sekä Tampereelle että isolle osalle Suomea. Suurnopeusrata kasvattaisi työssäkäyntialueita ja parantaisi alueemme saavutettavuutta. Nopeat junayhteydet palvelisivat niin elinkeinoelämää, työnhakijoita kuin matkailijoitakin ja vahvistaisivat koko Suomen talouden kasvua, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Suomi-rata Oy selvitti kahden eri linjausvaihtoehdon vaikutuksia: uutta suurnopeusrataa sekä lisäraiteiden ja oikaisujen rakentamista pääradan yhteyteen välille Riihimäki-Tampere. Molemmissa vaihtoehdoissa on mukana oletuksena suunniteltu Lentorata Keravalta suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Tampereella perehdytään nyt selvityksiin tarkemmin ja käydään seuraavaksi neuvotteluja eri vaihtoehdoista.

– Mikä linjaus myöhemmin valitaankin, pääradan Helsinki-Tampere osuuden peruskorjausta on kiireisimpänä askeleena edistettävä joka tapauksessa. Lisäksi Tampereen henkilöratapihan uudistaminen on Suomi-radan ja pääradan kehittämisen edellytys, joten sen kanssa olisi päästävä nopeasti eteenpäin. Hanke odottaa yhä valtion rahoitusta siitäkin huolimatta, että se on Väyläviraston tärkeimpien kohteiden listalla ja saanut suunnitteluun EU-rahoitusta, Ikonen muistuttaa ja jatkaa:

– Näiden kiireellisten päätösten lisäksi on kuitenkin selvää, että pääradan perusparannus ei riitä ratkomaan Suomen vilkkaimman ja äärirajoillaan olevan yhteysvälin haasteita. Lisäkapasiteettia on pakko saada, joko lisäraiteilla tai kokonaan uudella ratalinjauksella.

Suomi-radan selvityksen mukaan paras hyöty-kustannussuhde ja suurimmat yhteiskuntataloudelliset hyödyt saavutettaisiin suurnopeusradalla nopeudella 250 km/h. Matka-aika Helsingistä Lentoradan kautta Tampereelle lyhenisi suurnopeusradalla ja 250 kilometrin tuntivauhdilla 26 minuuttia. Jos nopeus olisi 300 km/h, aika lyhenisi 32 minuuttia. Matka Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle kestäisi suurnopeusradalla 45 minuuttia. Pääradan lisäraiteet ja oikaisu -vaihtoehto lyhentäisi matka-aikaa 15 minuuttia.

Uusien raiteiden rakentaminen nykyisten viereen haittaisi junaliikennettä vuosien ajan. Lisäraiteet ja oikaisut -vaihtoehdon hiilidioksidikuormitus on suurnopeusrataa pienempää. Suurnopeusrata taas olisi kokonaan uusi ratalinjaus. Sen tuomaa maisemahaittaa voisi pienentää tunneleilla, mutta Suomi-radan selvityksen mukaan ne kasvattaisivat kustannuksia. Suurnopeusradan kustannusarvio tunneleineen on noin 5,5 miljardia euroa ja lisäraiteet ja oikaisut -vaihtoehdon noin 4 miljardia euroa. Molemmat luvut pitävät selvityksen mukaan sisällään Lentoradan rakentamisen noin 2,7 miljardin euron kustannuksen.

Päärata on Suomen vilkkain ja ruuhkaisin raideyhteys ja Tampereen henkilöratapiha Suomen vilkkain vaihtoasema.

EU on hiljattain esittänyt, että myös Suomen uudet ratahankkeet rakennettaisiin eurooppalaiseen raideleveyteen. Suomirata olisi tällainen uusi hanke.

– Jos uusi rata rakennettaisiin eurooppalaiseen raideleveyteen, olisimme vielä aiempaa paremmin osa Eurooppaa. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä yhteydet länteen nousevat yhä tärkeämmiksi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Eurooppalaisen raideleveyden mahdollisuutta kannattaa arvioida ja selvittää, kun Suomi-rataa jatkokehitetään, Ikonen sanoo.

Lisätietoja

Anna-Kaisa Ikonen
Pormestari
Kuvat: Kristian Tervo
Jaa sosiaalisessa mediassa