Uutinen
29.9.2022 09.00
Kaavamuutosalue ilmakuvassa, Paasikiventien risteys, Näsijärvi näkyy.
Asemakaavamuutoksen aluerajaus ilmakuvassa

Paasikiventiellä Hiedanrannan kohdalla kehitetään liikennejärjestelyjä – asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoa nähtävillä

Enqvistinkadun, Paasikiventien ja Hiedanrannan liikennejärjestelyjä ollaan muuttamassa asemakaavalla. Työn tavoitteista ja asemakaavaprosessista kertova valmisteluaineisto, muun muassa asemakaavaluonnos ja Paasikiventien tiesuunnitelman luonnos sekä tarkennettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 20.10.2022 saakka. Asiasta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.

Asiaan voi tutustua myös suunnittelupäivystyksessä, jossa asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa keskiviikkona 12.10.2022 klo 16.0018.00 monitoimitila Tuikkeessa, os. Lielahden kirjasto (Lielahtikeskuksen ylimmässä kerroksessa), Antti Possin kuja 1.

Kaava-alue sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Tampereen keskustasta länteen, uuden Hiedanrannan kaupunginosan kohdalla. Suunnittelualueeseen sisältyy Lielahdessa vilkasliikenteistä Paasikiventien tiealuetta ja Enqvistinkadun katualuetta. Lisäksi siihen sisältyy entistä teollisuusaluetta, rautatiealuetta teollisuusraidetta varten sekä Paasikiventien pohjoispuolista suojaviheraluetta ja eteläpuolista Possiojan viheraluetta. Suunnittelualueen laajuus on noin 5,3 hehtaaria.

Asemakaavan tavoitteena on Hiedanrannan ydinkeskustan kehittämisen mahdollistaminen I vaiheen liikennejärjestelymuutoksin. Asemakaavamuutoksella toteutetaan Paasikiventien ja Enqvistinkadun liikennejärjestelyjen kehittämisen osalta Hiedanrannan yleissuunnitelmaa sekä Valtatien 12 ja kantatien 65 parantamiseksi laadittua aluevaraussuunnitelmaa välillä Lielahti–Santalahti.

Paasikiventien tiealueen omistaa Suomen valtio. Tien pohjoispuolisen alueen omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy. Tien eteläpuolisen osan omistaa Tampereen kaupunki.

Paasikiventien liittymä siirtyy itään

Nykyinen Enqvistinkadun ja Paasikiventien liittymä poistuu kaavan toteuttamisen myötä. Enqvistinkatua jatketaan kohti itää palvelemaan Hiedanrantaa. Uusi liittymä Paasikiventielle rakennetaan noin 80 metriä nykyisestä itään.

Toisin kuin nykyisin, uudesta liittymästä pääsee kääntymään Hiedanrantaan myös lännen suunnasta Paasikiventieltä. Väliaikainen kävely- ja pyöräilyväylä entistä rautatiesiltaa pitkin poistuu käytöstä, kun uusi liittymä rakennetaan ja rautatiesilta puretaan. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Paasikiventien ali Hiedanrannan puolelle kuitenkin säilyy ja samoin linja-autopysäkit Enqvistinkadun liittymän tuntumassa.

Pääosa kaavamuutoksen alueesta on tie- ja katualuetta sekä suojaviheraluetta. Uutta rakennusoikeutta tulee hieman pumppaamon alueelle. Asemakaava-alueelle muodostuu yksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Kaavatyössä on jo tehty runsaasti selvityksiä ja suunnitelmia liittyen erityisesti liikenteeseen ja ympäristöasioihin. Työ jatkuu palautteen käsittelyn ja mahdollisten täydennysten ja tarkennusten jälkeen siten, että asemakaavan muutosluonnos kehitetään asemakaavaehdotukseksi. Ehdotus tulee nähtäville palautetta varten ennen päätöksentekoa.

Kaavakuulutukset ilmoitustaululla

Kaavoituksen tilaisuudet ja esittelyt

 

Lisätietoja
Kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa
Puhelin:
044 486 3497
Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen
Puhelin:
040 801 2724
Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius
Puhelin:
041 730 4296
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa