Kalevan lastentalon tontille kolme asumista sallivaa asemakaavan muutosluonnosta

Alkuperäisestä käytöstään kauan sitten poistuneen Kalevan lastentalon asemakaavoitukseen liittyen nähtävillä on kolme asemakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineisto on nähtävillä 29.9.– 20.10.2022.
Kalevan lastentalon rajaus kartalla
Asemakaava-alueen rajaus kartalla

Päivähoitopaikat ovat nykyään siihen paremmin soveltuvissa rakennuksissa, ja lastentalon alueen muuttamista kokonaan tai osittain asumiseen on tutkitaan. Nyt nähtävillä olevaa aineistoa ja suunnittelun kokonaisuutta esitellään asemakaavan esittelyvideolla. Videolla opastetaan myös mielipiteen jättämisestä tarkemmin. Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa keskiviikkona 12.10.2022 klo 14.30 - 18.00 välisenä aikana Sampolassa, os. Sammonkatu 2.

Lastentalo sijaitsee osoitteessa Petsamonkatu 9, ja rajautuu Saukonpuistoon sekä kerrostaloihin. Aikanaan valmistuessaan 1953 kyseessä oli Suomen suurin päiväkoti, aluksi nimeltään Tammelan lastentalo. Rakennuksen kuntokartoituksissa on todettu mittava korjaustarve muun muassa sisäilmaongelmien takia. Kaavamuutoksen aloitusvaiheen palautteessa korostui rakennusten säilyttäminen.

Nähtävillä on nyt kolme luonnosvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan suojelun laajuuden ja uudisrakentamisen määrän suhteen. Kaavamuutoksessa alueen käyttötarkoitus muuttuu pääosin asumiseen, mutta mahdollistaa myös liike- opetus ja palvelutiloja.

Lastentalo on näkyvä maamerkki Kalevan maisemassa ja kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen ja täydennysrakentamisen tutkiminen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon suunnittelussa.

Asemakaavan luonnoksen nähtävillä olon jälkeen palaute käsitellään, tehdään tarvittavia tarkistuksia ja kehitetään kaavaehdotus. Ehdotus tulee nähtäville ennen päätöskäsittelyä.

Kaavakuulutukset ilmoitustaululla

Esittelyvideo ja lisätietoa asemakaavaan liittyvästä osallistumisesta

Lisätietoja

Jaa sosiaalisessa mediassa