Ratinan stadionin ja Keskustorin välille asennetaan älykästä katuvalaistusta

Osana läntisen keskustan kehittämistä Tampereen kaupunki uusii katuvalaistusta Hallituskadulla, Kirkkokadulla, Aleksis Kiven kadulla ja Ratinan rantatiellä. Lisäksi Laukonsillalle asennetaan uusia opastinvalaisimia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa tapahtumayleisöjen liikkumista Ratinan ja Keskustorin välillä ja samalla parantaa katuympäristön turvallisuutta. Uusien valaistuslaitteiden asennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta kehittävän SURE-hankkeen luotsaaman uudistuksen tavoitteena on luoda Ratinan suurtapahtumiin saapuvien ja sieltä poistuvien ihmisvirtojen liikkumista ohjaava älykäs valaistusjärjestelmä.

- Läntinen keskusta on Ratinan stadionin merkittävä vaikutusalue, jonne tapahtumien jälkeen suuntaa suuria ihmismassoja. Tehokas valaistus ja ihmisvirtojen ohjaaminen valaistuksen avulla on niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissakin keskeinen turvallisuutta lisäävä tekijä, kuvailee SURE-hankkeen projektipäällikkö Anniina Autero.

Ratinan rantatielle ja Laukonsillalle asennettavilla valaisimilla voidaan esimerkiksi heijastaa vaihtuvia valokuvioita, jotka opastavat tapahtumakävijöitä liikkumaan oikeaan suuntaan. Lisäksi Laukonsillan kaiteisiin asennettaviin valaisimiin voidaan tarvittaessa ohjelmoida vaikkapa ihmisvirtojen kulkusuunnan mukaista animoitua liikettä.

Myös Kirkkokadun eteläpäähän asennetaan valaisin, jolla Takon kartonkitehtaan seinäpinnalle voidaan heijastaa vaihtuvia opaste- ja valokuvioita. Samalla kadun yleisvalaistusta parannetaan.

- Laadukas valaistus tekee Kirkkokadun yritysten toimintaympäristöstä viihtyisämmän ja korostaa omintakeista teollista ympäristöä, toteaa läntisen keskustan hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

Aleksis Kiven kadulla yleisvalaistus uusitaan välillä Hallituskatu–Laukontori ja Hallituskadulla välillä Kirkkokatu–Kuninkaankatu. Lisäksi Hallituskadun valaisinpylväiden sijoittelua muutetaan siten, että se mahdollistaa Kauppahallin julkisivun valaisemisen.

- Kirkkokadun ja Aleksis Kiven kadun valaisimien tehoa pystytään tarvittaessa nostamaan ja laskemaan ja niiden heijastaman valon väriä muuttamaan, joten valaisinverkon avulla voidaan paitsi auttaa ohjaamaan ihmisjoukkoja Ratinan alueen tapahtumiin ja sieltä takaisin keskustaan myös luoda vaikkapa tunnelmavalaistusta Aleksis Kiven kadulla järjestettäviin tapahtumiin, kertoo projektipäällikkö Autero.

Tampereen kaupungin ilmasto- ja energiansäästötavoitteiden mukaisesti kaikki kaupunkiin asennettavat uudet katuvalaisimet perustuvat energiatehokkaaseen led-teknologiaan.

Lisätietoja

Anniina Autero
Viiden tähden keskusta, SURE-hanke: Projektipäällikkö
Puhelin:
044 431 4194
Teksti: Noora Kumpulainen
Jaa sosiaalisessa mediassa