Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaava eteni, tontille myös tilaa päiväkodille

​​​​​​​Asemakaavamuutoksella lisätään rakennusoikeutta Ahvenisjärven koulun Pohjois-Hervannan koulutalon tontille (Opiskelijankatu 25) ja mahdollistetaan uuden koulurakennuksen rakentaminen. Muutoksella varaudutaan koulun laajentamiseen ja päiväkodin rakentamiseen myöhemmin. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan 27.9., ja se etenee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Kokonaisrakennusoikeus on 19 500 kerrosalaneliömetriä, josta noin 10 900 on uutta. Päiväkodin osuus on noin 2500 kerrosneliömetriä. Hankkeessa on sovitettu yhteen opetuksen ja päivähoidon edellyttämä rakentaminen, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet siten, että alueesta muodostuu tarkoituksenmukainen, turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus. 

Uuden asemakaavan mukainen rakentaminen tarjoaa Pohjois-Hervannan koulutalossa tilat 1100 oppilaalle ja päiväkotirakennuksessa 160 lapselle.

Asemakaavaan liittyy pihasuunnitelma, jossa on esitetty pihatoimintojen lisäksi kävelyn ja pyöräilyn yhteydet tontilla. Koulutontilla on varattu pyörien pysäköintipaikkoja eri lähestymissuunnille. Tontin pohjoisreunalle, Opiskelijankadun puolelle, on esitetty ajoneuvoliittymä tontille sekä pysäköintialue. Tontilla varaudutaan vähintään kymmenen pysäköintipaikan ja kahdentoista saattopysäköintipaikan rakentamiseen.

Asemakaavasta oli noin vuosi sitten nähtävillä kaksi luonnosvaihtoa, joista toinen olisi säilyttänyt vanhan koulurakennuksen. Viranomaiskommenteissa kannatettiin säilyttämistä. Osallisten mielipiteissä kannatettiin uudisrakentamista sekä otettiin kantaa pihasuunnitteluun. Nyt hyväksytty ratkaisu mahdollistaa kokonaan uuden koulurakennuksen.

Asemakaavaan on tehty ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pieniä tarkistuksia. Kaavaselostusta on lausuntojen ja kommentin johdosta täydennetty perusteluilla kaavaratkaisun valinnasta, tiedoilla ehdotusvaiheen palautteesta, kaavan teknisistä tarkistuksista sekä purkavan uudisrakentamisen vaikutuksista kulttuuriympäristöön ja hankkeen hiilijalanjälkeen. Kaavaan on lisätty yleismääräys, jonka mukaan alueen luonteen kannalta merkittävät avokalliot ja puut tulee säilyttää.

Asemakaavakartalla on lisäksi tehty pieni laajennus rakennusalaan, pienennetty pysäköintialuetta ja laajennettu istutettavaa alueen osaa. Opiskelijankadun ja koulurakennuksen pääsisäänkäynnin välille on lisätty alueen sisäistä jalankulkua ja polkupyöräilyä varten varattu alueen osa. 

Havainneaineistoa on päivitetty hankesuunnittelun myötä tarkentuneilla näkymäkuvilla. 

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Raija Mikkola
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa