Tampereen kaupunki huolehtii Tammistokodin asukkaiden palveluista jatkossa

Tampereen kaupunki on ottanut Yrjö & Hanna Oy:n Tammistokodin toiminnan haltuunsa ja jatkaa vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoitoa ja hoivaa. Tällä toimenpiteellä turvataan Tammistokodissa olevien asiakkaiden palvelut sekä turvallisuus.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto keskeytti Tammistokodin toimintayksikön toiminnan  22.9.2022.  Yrjö & Hanna Oy:n Tammistokoti tuottaa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Tampereen kaupunki otti yksikön toiminnan haltuunsa aluehallintoviraston hallintopäätöksen jälkeen. Asiakkaiden hoito jatkuu Tammistokodissa normaalisti, kuitenkin Tampereen kaupungin järjestämänä.

- Asiakkaiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Tammistokodissa olevien asukkaiden hoiva ja hoito jatkuvat, toiminta on nyt kuitenkin kaupungin omaa toimintaa, sanoo palvelujohtaja Mari Patronen

Tampereen kaupunki otti Tammistokodin valvontaansa helmikuussa tehdyn valvontakäynnin jälkeen. Toinen valvontakäynti oli heinäkuussa ja tämän sopimusseurannan mukaisen ohjaus- ja valvontakäynnin jälkeen kaupunki pyysi aluehallintoviraston mukaan valvontaan. Elokuussa kaupunki antoi korjaamiskehotuksen liittyen muun muassa välittömän asiakastyön mitoitukseen. Epäkohtia ei kuitenkaan pystytty korjaamaan määräaikaan mennessä, mutta kaupungin toimesta toiminta jatkuu.

 

Lisätietoja

Mari Patronen
Palvelujohtaja
Puhelin:
040 801 6008
Jaa sosiaalisessa mediassa