Uutinen
20.9.2022 10.45
Neljä ihmistä katsoo museon seinällä olevia taideteoksia.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen kokeilut käynnistyvät 19 Pirkanmaan kunnassa

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla eli KUPPI-projekti on saavuttanut toteutuskautensa puolivälin. Kesän 2022 aikana projektissa on kirkastettu kuntakohtaisten toteutusten tavoitteet ja täsmennetty niiden mukaiset etenemissuunnitelmat. 

Kukin projektin 19 toteuttajakunnasta on valinnut väestöstään kohderyhmän, jonka hyvinvointia voitaisiin parantaa kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Kohderyhmäksi ovat useimmiten valikoituneet ikäihmiset, mutta myös työikäiset, nuoret ja lapsiperheet ovat hyvin edustettuina.

Kohderyhmille pilotoidaan palveluohjausta paikallisiin kulttuurihyvinvointipalveluihin. Nämä kokeilut käynnistyvät viimeistään lokakuussa 2022. Palveluohjauksen toimintamallit ovat niin ikään kuntien itsensä valitsemia ja pilotoinnin yhteydessä kehitettäviä. Yleisimmin kokeilussa on lähetemalli, jossa asiakas saa lähetteen kulttuurihyvinvointipalveluihin esimerkiksi sote- tai työllisyyspalveluiden työntekijältä. Muutamassa kunnassa kokeillaan seteli- tai reseptimallia. Asiakas ohjataan valitulla menetelmällä esimerkiksi lähitorin, kansalaisopiston, kirjaston tai muun pilotoinnin yhteydessä sovitun paikallisen kulttuuri- tai taidetoiminnan piiriin.

Moni kunta on ottamassa projektin myötä käyttöön vapaaehtoistyöhön perustuvaa kulttuuriluotsitoimintaa. Lisäksi Kaikukortti-toimintamalli herättää kiinnostusta useassa kunnassa kulttuurihyvinvoinnin saavutettavuuden edistämiseksi. 

– Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksessa onnistuminen edellyttää kunnassa ennen kaikkea yhteistyötä, sitä että istutaan eri hallinnonalojen toimijoiden kesken saman pöydän ääreen suunnittelemaan, miten voisimme parhaiten yhteistä asiakastamme palvella, sanoo projektipäällikkö Anna Koski. – Juuri tässä on saavutettu projektin suurimmat onnistumiset tähän mennessä – samalla se voi olla käytännössä yksi vaikeimmista asioista.

Koski toteaa, että projektiin osallistuvat kunnat ovat varsin yksilöllisiä lähtökohtineen ja tarpeineen, eikä yhtä toimintatapaa ole tarkoituksenmukaista monistaa kaikkiin kuntiin samanlaisena.

– Silti yhteistyö myös eri kuntien kesken voi auttaa onnistumaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksessa.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projekti on Tampereen kaupungin hallinnoima kehittämisprojekti, jonka toteuttajina on yhteensä 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Projekti saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Se käynnistyi vuonna 2021 ja kestää lokakuun 2023 loppuun saakka.

Kulttuurihyvinvoinnin järjestäminen ja siihen ohjaaminen on osa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, joka kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin. Vuoden 2023 alusta alkaen siitä vastaavat kuntien lisäksi hyvinvointialueet. 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Anna Koski
Puhelin:
040 154 5638
Projektisuunnittelija Suvi Pölönen
Puhelin:
040 483 9127
Kuvat: Kari Savolainen
Jaa sosiaalisessa mediassa