Nallenpuistoon rakennetaan tulvaniittyjä ja Eutunniitylle kosteikko - suunnitelma nähtävänä

Kissanmaalla uudistetaan Nallenpuistoa rakentamalla sinne tulvaniittyjä, joiden avulla varaudutaan ilmastonmuutoksen ja tiivistyvän maankäytön myötä kasvaviin virtaamiin. Eutunniitylle rakennetaan kosteikko. Tavoitteena on vahvistaa alueen luonnon monimuotoisuutta, hallita hulevesiä kestävästi ja luoda miellyttävä paikka asukkaille, puiston käyttäjille ja ohikulkijoille.  Viheralueiden suunnitelmista voi antaa palautetta 3.10. 2022 saakka.
Ritaoja Nallenpuiston vierustalla.
Nallenpuistossa Ritakadun vierustaa kulkeva suora Ritaoja muutetaan puiston eteläosassa laajaksi tulvaniityksi. Puiston ilme muuttuu luonnonmukaisemmaksi.

Kunnostuksia esitetään vuoden 2023 budjettiin. Eutunniityn eteläpuolisen Vuohenojan uoman kasvillisuuden niitto suunnitellaan erikseen. Rakennustöissä syntyviä maa-aineksia käytetään puiston maisemoinnissa. 

Suunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/viheralueidensuunnittelu sekä Tampereen palvelupisteessä Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B. Suunnittelija on tavattavissa Nallenpuistossa perjantaina 23.9.2022 klo 10-11.

Lisääntyviin vesimääriin varaudutaan tulvaniittyjen ja kosteikon avulla

Nallenpuistoa rajaavat Ketunkatu, Ritakatu ja Sudenkatu ja asuinkortteli. Eutunniitty löytyy läheltä, Sudenkadun eteläpuolelta.

Nallenpuistossa Ritakadun vierustaa kulkeva suora Ritaoja muutetaan puiston eteläosassa laajaksi tulvaniityksi. Pohjoispäässä ojan alkupäätä levennetään. Eutunniityn pohjoisosassa uoma muotoillaan kosteikoksi. 

Tulvaniityt ja kosteikko viivyttävät vesiä ja auttavat vähentämään tulvia ja parantamaan hulevesien laatua. Niillä varaudutaan valuma-alueen tiivistyvän maankäytön ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaan vesimäärien kasvuun.

Nallenpuistosta entistä luonnonmukaisempi

Nallenpuistoon istutetaan erilajisia puita ja pensaita: kukkivia pikkupuita ja yksittäispensaita, kosteilla paikoilla viihtyviä pajulajeja ja leppiä sekä korkeiksi kasvavia, kotimaisia jaloja lehtipuita. 

Puistoon tulee tulvaniittyjen lisäksi myös perhosniittyjä ja puustoisia niittyjä. Tulvaniityillä käytetään alueen alkuperäisiä kosteikkokasveja. Muutostöiden myötä puistosta tulee luonnonmukaisempi. 

Eutunniityllä kosteikon keskelle tulee pieni saareke, johon istutetaan puita. Eutunniityllä käytetään alueelta talteen kerättyä pintamaata ja hyödynnetään näin nykyistä siemenpankkia, jolloin tuleva kasvillisuus muodostuu alueen alkuperäisistä kosteikkokasveista.

Miellyttävä keidas alueen asukkaille ja ohikulkijoille

Nallenpuiston eteläosaan tulee niittypolku ja pieni hiekkakenttä, jossa voi pelata esimerkiksi petankkia. Myös tulvaniityn reunalla kaartaa polku, jonka varteen sijoitetaan penkkejä. Polun läheisyyteen istutetaan myös luonnonperennoja. Puiston vaihtelevista maisema-alueista pääsee nauttimaan poluilla, ja puisto tarjoaa maisemaelämyksiä myös ohikulkijoille.

Ekologisia käytäviä vahvistetaan jaloilla lehtipuilla

Ojien ja purojen varret ovat kaupunkien merkittäviä ja usein ainoitakin ekologisia käytäviä, joita pitkin eliöt pääsevät liikkumaan ja levittäytymään elinympäristöltä toiselle. Nallenpuistonkin läpi kulkee ekologinen yhteys, joka toimii muun muassa liito-oravien kulkureittinä. Yhteyttä vahvistetaan istuttamalla jaloja lehtipuita nykyisiä puistopuita täydentämään. 

Lahopuut lisäävät monimuotoisuutta

Vaihteleva kasvillisuus luo monimuotoisia elinympäristöjä. Kukkivat, puustoiset ja avoimet niittyalueet tarjoavat ravintoa monille hyönteislajeille. Alueelta kaadettavat puut sijoitetaan siististi puustoisille alueille ja niiden reunoille sekä uomaan lahopuiksi. Nämä maahan jätettävät puunrungot hyödyttävät lahopuusta riippuvaisia eliöitä. Luonnonmukainen hulevesien hallinta hyödyttää kosteissa olosuhteissa viihtyviä kasveja ja eläimiä. 

Kasvillisuuden ja rakenteiden sijoitusta tarkennetaan rakennussuunnitelmavaiheessa.

Nallenpuiston leikkipaikka ja kenttä poistetaan –  Ruotulanpuiston leikkipaikka kunnostetaan 

Puiston vähällä käytöllä olevat kenttä ja leikkipaikka poistetaan muutostöiden yhteydessä. Leikkipaikan poisto perustuu yhdyskuntalautakunnan hyväksymään Leikkipaikat 2021-2030 -viherpalveluohjelmaan. Lähin leikkipaikka tulee jatkossa olemaan tänä vuonna kunnostettava Ruotulanpuiston leikkipaikka. Myös lähikentät, Tapiolanpuiston ja Ruotulanpuiston kentät, kunnostetaan tänä vuonna.
 

Lisätietoja

Päivi Paavilainen
Ramboll: Projektipäällikkö
Puhelin:
050 412 6206
Salla Leppänen
Tampereen kaupunki: Erikoissuunnittelija
Puhelin:
044 423 5406
Milja Nuuttila
Tampereen kaupunki: Erikoissuunnittelija
Puhelin:
050 413 1911
Kuvat: Päivi Paavilainen
Jaa sosiaalisessa mediassa