Uusi meluselvitys: kolmannes tamperelaisista asuu liikennemelualueella

Tampereen kaupungin ja Väyläviraston tuoreen meluselvityksen mukaan yli 30 % tamperelaisista asuu liikennemelualueella. Vastaavat meluselvitykset tehdään tietokonemallinnuksena Euroopan suurimmissa kaupungeissa ja vilkkaimmilta liikenneväyliltä EU:n ympäristömeludirektiivin ohjaamana viiden vuoden välein.

Meluselvityksen tuloksia käytetään apuna maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja meluntorjuntatoimien priorisoinnissa, jotta meluhaitat pystyttäisiin minimoimaan tiivistyvästä kaupunkirakenteesta ja lisääntyvästä liikenteestä huolimatta.

Katuliikenne merkittävin melulähde

Tampereen kaupungin alueen asuinrakennuksista noin 18 prosenttia sijaitsee alueella, jolla ajoneuvo-, juna- ja raitiotieliikenteen aiheuttama yhteenlaskettu melun päiväaikainen keskiäänitaso ylittää 55 desibeliä (LAeq 7-22). Asukkaita näissä rakennuksissa on noin 74 000 eli yli 30 % asukkaista. Myös hoitolaitokset (36 % rakennuksista), oppilaitokset (41 %) ja päiväkodit (31 %) sijaitsevat usein melualueella. 

- Pelkkä sijainti melualueella ei tarkoita sitä, rakennuksen käyttäjät altistuisivat haitalliselle melulle. Rakennukset sijoitetaan nykyisin siten, että ne suojaavat taakse jäävää pihaa melulta. Myös itse rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyden täytyy olla melualueelle rakennettaessa riittävän hyvä, selventää ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen. Meluselvitys osoittaakin, että melualueella asuvista yli puolet asuu sellaisissa rakennuksissa, joiden taakse jää hiljaisempaa aluetta tai joiden riittävä ääneneristävyys on varmistettu rakennusvaiheessa.

Merkittävin melulähde Tampereen kaupungin alueella on katuliikenne; katuliikennemelun 55 desibelin päiväaikaisen keskiäänitason ylittävällä alueella sijaitsevissa rakennuksissa on asukkaita noin 62 000. Maanteiden melualueella asukkaita on noin 10 000, rautateiden varsilla noin 1600 ja raitiotien melualueella yli 1000. Osa rakennuksista sijoittuu alueille, jossa melua tulee monesta eri lähteestä. 

Myös yöaikaista altistumista selvitettiin. Asuntoja on liikennemelun yöaikaisen yli 50 desibelin keskiäänitason ylittävällä alueella vähemmän kuin päiväaikaisella 55 desibelin melualueella. Yöaikaisten haittojen tiedetään korostuvan erityisesti rautatien läheisyydessä.

Vanhoilla alueilla meluhaittojen torjunta haastavampaa

Meluselvityksiä on tehty Tampereella aiemmillakin EU:n meluselvityskierroksilla, mutta laskentamenetelmät ovat kierrosten välillä muuttuneet.
–Siksi uuden selvityksen melukarttoja tai altistujamääriä ei valitettavasti pysty suoraan vertaamaan aiempien meluselvitysten tuloksiin, harmittelee ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen. 

Uusilla alueilla meluhaitat pystytään ehkäisemään tehokkaasti muun muassa rakennusten sijoituksella, hyvällä liikennesuunnittelulla ja rakennusteknisin keinoin. Vanhoilla alueilla tilanne on usein hankala, koska meluesteiden rakentaminen on kallista, eikä tilaakaan aina ole. 

Päiväkotien ja koulujen pihojen melusuojaus on ollut Tampereen kaupungin prioriteettina jo pitkään, ja lähes kaikki nämä pihat onkin saatu suojattua merkittäviltä meluhaitoilta. Vuoden 2016 jälkeen kaupungin alueelle on toteutettu noin 2,3 kilometriä uusia meluvalleja ja noin 4,2 kilometriä uusia meluseiniä tai melukaiteita. 

Vanhojen talojen melusuojausta voi asukas tai taloyhtiö parantaa itsekin esimerkiksi ikkunaremontilla tai parvekkeita lasittamalla sekä rakentamalla omalle tontille meluesteitä. 

Pohjatietoa kaupunkisuunnitteluun ja meluntorjuntaan

Meluselvityksen tuloksia käytetään meluntorjuntatoimien priorisointiin ja pohjatietona maankäytön suunnittelussa. Meluselvityksen pohjalta aloitetaan kaupungin seuraavan meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadinta. Nykyinen meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee vuosia 2018–2022. Uusi laaditaan vuosille 2024–2028. 

–Meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa, ja myös asukkaat pääsevät vaikuttamaan suunnitelmatyöhön vuoden 2023 aikana, lupaa Anttalainen

Melukartat löytyvät karttapalvelusta

Tampereen kaupungin meluselvitys ja linkki karttapalvelun melukarttoihin löytyvät Tampereen kaupungin internetsivulta www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/melu/meluselvitykset. Karttapalvelusta löytyvät sekä nykytilanteen päivä- ja yömelukartat että ennuste vuodelle 2040. 

–Kannattaa huomioida, ettei näin laajan selvityksen mallinnustarkkuus riitä yksittäisen tontin melutasojen luotettavaan arviointiin. Kartat myös esitetään koko päiväajan ja koko yöajan keskiäänitasona, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hetkellinen melutaso voi poiketa merkittävästi kartan lukemista, toteaa Anttalainen.

Lisätietoja

Mirkka Anttalainen
Meluselvitys ja kaupungin meluntorjuntatyö, Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu: Ympäristötarkastaja
Puhelin:
050 521 5186
Tiina Kumpula
Meluselvityksen laadinta ja EU:n ympäristömeludirektiivi. Sitowise Group Oyj, Melu ja ilmanlaatu:
Puhelin:
040 051 6888
Jaa sosiaalisessa mediassa