Suunnitelmat Nekalan koulun muuttamiseksi kulttuurin käyttöön etenevät

Suunnitelma Nekalan koulurakennuksen muuttamisesta kulttuuritoimijoiden tiloiksi etenee. Hankkeen tarveselvitys hyväksyttiin 14.9.2022 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, joka on tilojen käyttäjälautakunta. Asunto- ja kiinteistölautakunnassa hankesuunnitelma palautettiin uudelleen valmisteluun 7.9.2022. Palautuksen yhteydessä valmistelijoita evästettiin siten, että aiemmin tehtyjä remontteja tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon. Uudelleen valmisteltu hankesuunnitelma tulee asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsiteltäväksi myöhemmin.
Suunnitelmakuva Nekalan kouluun suunniteltujen kultuuritilojen yleisölle avoimestaaulasta.
Nekalan koulurakennus on tarkoitus muuttaa eläväksi ja monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Havainnekuva rakennuksen yleisölle avoimesta aulatilasta.

Nekalan koulurakennus on tarkoitus muuttaa eläväksi ja monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi, joka mahdollistaa taiteellisen työn tekemisen taiteilijoille ja elämyksiä kävijöille. Rakennukseen suunnitellaan kulttuuritoimijoille vuokrattavia työtiloja, pieniä tapahtumatiloja, bänditiloja sekä toiminnot kokoava yhteinen aulatila, jonka yhteyteen sijoittuu kahvila. Muutoksessa saataisiin uudet tilat myös Nekalan kirjastolle. 

- On Tampereen kulttuurielämän kannalta tärkeää, että Nekalan koulurakennuksen muuttaminen kulttuuritoimijoiden tiloiksi etenee. Sivistys- ja kulttuurilautakunta tunnistaa kulttuuritoimijoiden akuutin tilantarpeen . Lautakunta toivookin, että päivitetty hankesuunitelma tulee käsittelyyn mahdollisimman pian, lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Matti Helimo sanoo.

Nekalan koulun vanhin osa on vuodelta 1930. 1950-luvulla toteutettiin itä- ja länsisiipien sekä pääaulan laajennus. Koulu on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2009. Rakennuksessa toimi myös alueen lähikirjasto sekä hammashoitola. Koulun ja kirjaston toiminta päättyi rakennuksessa vuonna 2018. Kirjasto siirtyi samalla tontilla sijaitsevaan konttikirjastoon vuonna 2020. 

Kaupunki laati 2021 kulttuuritilaselvityksen, jossa todettiin, että Tampereella on suuri pula taiteilijoiden työskentelytiloista ja muista kulttuurin tiloista. Tampereen kasvun ja kustannusten nousun myötä aiemmin oma- ja markkinaehtoisesti syntynyt kulttuuritoiminta on joutunut ahtaalle. Pormestariohjelmassa linjataan, että taiteilijoille tarjotaan tilaa työskentelylle ja Nekalan koulun kulttuuritilahanketta edistetään. Nekalan kulttuurikeskuksella voidaan osittain vastata Tampereen kulttuuritoimijoiden tilatarpeisiin sekä valtuuston päätökseen, jossa edellytetään Onkiniemen trikootehtaalle syntyneen kulttuuritoiminnan turvaamista aluetta kehitettäessä. 

Tilat jaettaisiin erilaisiin vyöhykkeisiin

Suunnittelun lähtökohtana on kulttuurikeskuksen tilojen jakaminen vyöhykkeisiin. Yhteisiin ja avoimiin tiloihin sijoittuisivat muun muassa kirjasto, kahvila ja näyttelyt. Muualla, esimerkiksi työskentelysiivessä tilat voisivat olla puoliavoimia tai kokonaan suljettuja. Osasta tiloista tehtäisiin yhteiskäyttöisiä, kuten neuvotteluhuoneista, tapahtumasaliksi muutettavasta liikuntatilasta sekä kellarista sijaitsevista pajatiloista. 

Kulttuurikeskukseen mahtuu työskentelemään vakituisesti noin 40 kulttuurialan toimijaa, joista osa järjestää toimintaa myös avoimesti kuntalaisille. Kohteeseen on tarkoitus hankkia päävuokralaiseksi operaattori, joka vastaa tilojen vuokraamisesta yksittäisille toimijoille sekä talon kulttuuritoiminnan ja tapahtumallisuuden kehittämisestä. Toimijoiden alustava haku ja operaattorin kilpailutus käynnistetään hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. 

Koulurakennuksessa tehdyt kuntoselvitykset edellyttävät mittavia korjaustoimia sisäilman parantamiseksi. Lisäksi tehdään vähäisiä toiminnallisia parannuksia ja varaudutaan uusimaan tarvittaessa kaikki sellaiset järjestelmät ja rakennusosat, jotka ovat elinkaarensa päässä. Rakennus on tarkoitus korjata kattavasti vastaamaan uutta käyttöä, huomioon otetaan kuitenkin edellisen peruskorjauksen rakenteet ja rakennusosat.
Rakennustyöt tehdään yhdessä vaiheessa. Työt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2024, jolloin tilat valmistuvat käyttöön elokuussa 2025. 

Vuoden 2022 talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2022–2024 yhteensä 8 miljoonaa euroa. Kohteen vuokrakustannukset kaupungille ovat vuokratulojen vähentämisen jälkeen 1,342 miljoonaa euroa vuodessa. Kulttuuritilojen operointi rahoitetaan operaattorin yksittäisiltä toimijoilta keräämillä korvauksilla ja lisäpalvelujen myynnillä. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Jaakko Laurila
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
044 430 9014
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Havainnekuva tarveselvityksestä
Jaa sosiaalisessa mediassa