Uutinen
13.9.2022 19.07

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2023 talousarvioesityksen

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 omalta osaltaan Tampereen kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, jossa näkyy edelleen kaupungin kasvuun vastaaminen. Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut.

Yhdyskuntalautakunnalle kohdistuu vuonna 2023 yhteensä yhdeksän sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteissa painottuu kaupungin kasvuun vastaaminen sekä kaupunkiympäristön laadun parantaminen. Uutena teemana tavoitteistoon nousee kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asuinalueiden kehittämisessä. Lisäksi työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunnan lisäksi sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 30,9 miljoonaa euroa, toimintamenot -76,4 milj. euroa ja toimintakate -45,6 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2022 ovat -52,0 miljoonaa euroa, mihin sisältyy myös kehitysohjelmien investoinnit.

Palvelutarve kasvaa

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on pystytty huomioimaan useita lisäyksiä palvelutarpeen kasvuun, muttei kaikkia. Kaupunkiympäristön suunnittelussa on varauduttu kaupungin kasvun ja kehittämisen vaatimuksiin kaavoitusohjelman toteuttamisen ja yksityisten hankkeiden osalta lisäämällä omaa suunnitteluresurssia.

- Myös tulopuolelle on mahdollista saada lisäystä aika pienillä henkilölisäyksillä, ja kaupungin kasvuun vastaaminen on strategian mukaista ja vahvistaa myös kaupungin taloudellista kestävyyttä. Palvelujen sujuvuus on olennaista myös kaupungin kasvaessa, sanoo apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Rakennusvalvonnassa päätöksentekoprosessin sujuvuutta sekä kaupunkikuvallisen laadun arviointia vahvistetaan lisäresursseilla. Pysäköinninvalvonnassa parannetaan valvonnan kattavuutta uusilla ja muuttuneilla alueilla lisäresursseilla.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun, kunnossapidon tason varmistamiseen sekä kunnossapidettävien alueiden määrän kasvuun sekä puhtaanapidon laadun parantamiseen koko kaupungin alueella.

Kestävä kaupunki -palveluryhmässä vahvistetaan luonnon monimuotoisuus -ohjelman seurantaa ja kohdistetaan vuodelle 2023 Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelmalle resursseja.

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. 

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia. Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.8.2022 ensi vuoden talousarviokehyksen, jonka mukaan vuosikate on 117,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 8,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 14.11.2022.

Yhdyskuntalautakunnan kokous 13.9.2022

Lisätietoja
Esittelijä Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Puheenjohtaja Apulaispormestari Aleksi Jäntti
Puhelin:
040 727 3234
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa