Uutinen
13.9.2022 19.20

Hallilantien pyörä- ja jalankulkusuunnitelmia, valtavaylän rampin suunnitelma sekä Vuohenpellon puistosuunnitelma hyväksyttiin

​​​​​​​Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Hallilantien Muotialan pään kävely- ja pyöräteitä koskevat katusuunnitelmat, Vuohenpellon kävely- ja pyörätien parantamista koskevan puistosuunnitelman sekä Hervannan valtaväylän ja Nekalantien välisen rampin katusuunnitelman Muotialan ja Vuohenojan kaupunginosissa.

Alkuvuonna 2022 olleen suunnitelmaluonnosten nähtävillä olon jälkeen on tehty pieniä tarkennuksia muun muassa Hallilantien liikenteenohjaukseen. Vuohenpellon eteläpään mäessä on levitetty pyörätietä, suojatie alikulun kohdalla on poistettu ja Vuohensillankadun kaarteita on loivennettu.

Vuohenpellon väylä uusitaan

Kalevan ja Hervannan välisestä jalankulku- ja pyöräväylästä hyväksyttiin Hallilantiestä Vihiojanpuistosta Nekalantielle ulottuva osuus ja siitä Vuohenpellon kautta Vuohenojalle ulottuvan osuuden suunnitelmat. Väylä on pääosin entisellä reitillä, mutta sitä korotetaan ja parannetaan hulevesijärjestelmää. Hallilantien katuvalaistus uusitaan.

Hallilantien länsireunan yhdistetty kävely- ja pyörätie levennetään erotelluksi jalkakäytäväksi ja kaksisuuntaiseksi pyörätieksi kaventamalla ajorataa. Hallilantien itäreunan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilyy pääosin ennallaan. Väylät on suunniteltu asfalttipäällysteisinä ja pyörätie osittain punaisella sävyasfaltilla.

Vuohenpellon yhdistetty kävely- ja pyörätiekin parannetaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja kaksisuuntaiseksi pyörätieksi. Vuohensillankadun kohdalle on esitetty pyöräilijän ylityspaikka, jossa Vuohensillankadun suuntainen liikenne on väistämisvelvollinen Vuohenpellon jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin nähden.

Nekalantien ja Hervannan valtaväylän rampille on suunniteltu lisäkaista liikenteen sujuvoittamiseksi ja moottoriajoneuvoliikenteen ruuhkien vähentämiseksi. Näin saadaan omat kaistat suoraan meneville ja kääntyville ajoneuvoille.

Hervannan valtaväylän ja Nekalantien välisen rampin kustannusarvio on noin 110 000 euroa. Hallilantien rakentamisen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Vuohenpellon rakentamisen kustannusarvio on noin 770 000 euroa. Työt on alustavasti ajoitettu vuodelle 2023.

Lähtökohdat suunnitelmille on esitetty Turtolan alueen liikenneselvityksessä, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi 23.3.2021. Yleissuunnitelma pyöräliikenteen järjestelyjen parantamisesta hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 28.9.2021.

Yhdyskuntalautakunnan kokous 13.9.2022

Lisätietoja
Esittelijä Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Valmistelija Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius
Puhelin:
041 730 4296
Katuinsinööri Petri Keivaara
Puhelin:
050 382 6459
Jaa sosiaalisessa mediassa