Uutinen
8.9.2022 10.06
Havainnekuva ilmasta kohti suunniteltua Hakametsän urheilualuetta. Alueella on säilytettävä jäähallirakennus, uusi aukio sekä uusia rakennuksia.
Ilmakuvaan sovitettu havainnekuva suunnitelmista

Hakametsän asemakaavamuutos mahdollistaa urheilu- ja liikuntakeskittymän ja asumista – luonnosaineistoa nähtävillä

​​​​​​​Hakametsän jäähallia ympäristöineen kehitetään urheilun ja liikunnan keskittymäksi, jonka yhteyteen on tulossa uusia asuinkerrostaloja. Uudenkylän, Kissanmaan ja Kalevan kaupunginosia sisältävässä kaavaluonnoksessa on myös tilavarauksia viher- ja virkistysyhteyksille sekä viherpalveluille. Asemakaavamuutoksen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnoksen sisältävä valmisteluaineisto on palautetta varten nähtävillä 8.–29.9.2022 kaupungin verkkosivuilla, josta löytyy myös kaavahankkeen esittelyvideo.

Asemakaavan muutosta esitellään myös kahtena päivänä paikan päällä Hakametsässä. Hankkeen asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita muun muassa kehityshankkeesta päivystää tiistaina 20.9.2022 ja keskiviikkona 21.9.2022 klo 14.00–17.30 Hakametsän jäähallin lipunmyyntitilassa, os. Keltinkatu 2, käynti pohjoisesta sisäänkäynnistä.

Asemakaavalla luodaan mahdollisuudet kehittää Hakametsän jäähallia ympäröivästä alueesta liikunnan ja urheilun kampus, joka tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet niin harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilulle, tutkimus- ja kehitystyölle kuin alan yrityksillekin. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Suojelua ja uusia tiloja

Asemakaavalla on määritelty suojeltavaksi Hakametsän vuonna 1965 rakennettu jäähalli (Hakametsä 1). Sen eteläpuolella olevien harjoitushallien tilalle on mahdollista rakentaa uusi urheilurakennus. Asemakaavamuutoksella on myös tarkoitus mahdollistaa maanalaiset yhdyskäytävät urheilurakennusten väleille.

Hervannan valtaväylän ja Pelikadun kulmaukseen suunnitellulle hybridikorttelille on esitetty keskustatoimintojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja julkisia liikuntapalveluja, opetusta, majoitusta, toimistoja, hallintoa, liiketiloja ja pysäköintiä varten. Lisäksi saa rakentaa opetus- ja valmennustoimintaa palvelevia asuntotiloja asumiseen osoitetulle rakennusalalle. Hybridikorttelin rakennuksissa saa olla neljästä seitsemään kerrosta.

Pysäköinti siirtyisi pääosin pyöreän muotoisiin pysäköintirakennuksiin, joista toista suunnitellaan Takahuhdintien ja toista Keltinkadun varteen. Hakametsän lämpölaitokselle on varattu oma korttelialueensa, jonka käyttötarkoitus on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Uusia asuntokortteleita

Alueelle on asemakaavamuutoksen perusteella mahdollista rakentaa myös asuntoja, joita tulisi luonnoksen mukaan kahteen uuteen kortteliin Takahuhdintien varteen. Keltinkadun varteen tulisi myös asumista.

Uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 102 000 kerrosalaneliömetriä, josta 54 600 tulisi asumiseen. Tämä tarkoittaa noin tuhatta uutta asukasta. Rakennukset ovat kerrostaloja, joiden kerrosluvut vaihtelevat kolmesta kahdeksaan. Asuinkorttelien välissä ja itäpuolella on puistoa.

Alueelle on asemakaavaluonnoksessa esitetty mahdollisuutta rakentaa tiloja yksityisiä ja julkisia liikuntapalveluja, opetusta, majoitusta, toimistoja, hallintoa ja liiketoimintaa varten yhteensä noin 42 000 kerrosneliömetriä. Pysäköintirakennusten kerrosalaa on yhteensä noin 25 600 kerrosneliömetriä.

Asemakaava-alueelle muodostuu neljä uutta korttelia.

Viheralueille varataan tilaa

Valmisteluaineistossa on mukana vihersuunnitelma. Mäntyvaltainen metsäalue koirapuistoineen Sammon valtatien reunassa säilytetään nykyisellään ja merkitään asemakaavassa suojaviheralueeksi.

Suunnitelmiin on lisätty leikkipuisto aiemman palautteen perusteella. Suunnittelualueen itäreunalla kehitetään viher- ja virkistysreittiä. Alueen pohjoisosaan tehdään keskuspuistoverkostoon kuuluva viher- ja virkistysyhteys. Tartonpuistoa korvaavaa kohdetta suunnitellaan.

Ajoneuvoliittymät asuinkortteleihin on esitetty Takahuhdintieltä ja Keltinkadulta. Liikunta- ja palvelutoimintoihin kulku on tulossa Pelikadulta ja Keltinkadulta. Alueelle on asemakaavatyön yhteydessä laadittu liikennesuunnitelma, jossa on mukana myös laajemmin kävely- ja pyöräily-yhteyksiä.

Asemakaava-aineiston mukana on nähtävillä havainnekuvia sekä alustava rakentamistapaohje. Kaavaselostukseen sisältyy hankkeen vaikutusten arviointi. Ympäristö- ja muita selvityksiä täydennetään tarpeen mukaan.

Tavoitteet ja eteneminen

Asemakaava-alueella sovitetaan yhteen ja toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita. Tiivistämällä kaupunkirakennetta joukkoliikennereittien tuntumassa voidaan pienentää liikkumisen hiilijalanjälkeä. Luonnon monimuotoisuutta turvaaminen ja viheralueiden edellyttävät keskuspuistoverkoston yhteyksien säilyttämistä ja kehittämistä.

Tavoitteena oleva urheilun ja liikunnan olosuhteiden parantaminen lisää hyvinvointia laajemminkin. Sport Campuksen palvelujen lisäksi ulkoalueet eli viherympäristö ja uusi Sporttiaukio Hervannan valtaväylän puolella tuovat myös Kaleva-Hakametsän uusien ja rakentuvien asuinalueiden asukkaille lisää ulkoilumahdollisuuksia.

Toteutuessaan Hakametsän ympäristön asemakaavamuutos yhdistää modernin Kalevan ja perinteisen Kissanmaan alueen. Tarkoituksena on rakentaa uusia, viihtyisiä ja turvallisia reittejä, jotka johtavat suoraan Kalevan palveluiden äärelle.

Hakametsä Sport Campus -hanketta kehitetään yhdessä Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n kanssa, jotka voittivat kaupungin vuonna 2020 järjestämän konsepti- ja toteutuskilpailun. Kilpailu oli luonteeltaan tontinluovutuskilpailu, jonka periaatteena on ratkaista urheilu- ja liikuntarakentaminen ennen kuin hanke etenee asuinrakentamisen tontinluovutukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavahankkeen tavoitteita ja kulkua. Valmisteluaineiston nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen suunnitelmia tarkennetaan ja kehitetään kaavaluonnokseksi, joka tulee nähtäville ennen päätöksentekoa.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Video asemakaavahankkeesta

Hakametsä Sport Campus -hankkeen sivut

Näkymä Sporttiaukiolta kohti vanhaa Hakametsän hallia
Havinnekuva suunnitellulta Sporttiaukiolta kohti vanhaa Hakametsän hallia
Lisätietoja
Asemakaavoitus / Projektiarkkitehti Raija Mikkola
Puhelin:
040 806 3019
Kehitysohjelmat / Hankekehityspäällikkö Markus Joonas
Puhelin:
050 345 0705
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa