Uutinen
7.9.2022 20.45

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2023

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 7.9.2022 omalta osaltaan Tampereen kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen. Lautakunnalle kohdistuu ensi vuonna yhteensä viisi sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteissa painottuu kaupungin kasvuun vastaaminen niin asuntotuotannossa kuin yritystonttitarjonnassakin. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitetaso on päivitetty vastaamaan asunto- ja maapolitiikan linjauksia.

Uusina teemoina lautakunnan tavoitteistoon nousevat asuinalueiden kehittämistyön organisointi ja käynnistäminen sekä asunnottomuuden vähentäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi kaikille lautakunnille on asetettu tavoitteeksi työntekijäkokemuksen parantaminen. Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.8.2022 ensi vuoden talousarviokehyksen, jonka mukaan vuosikate on 117,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 8,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 14.11.2022.

Toimintakate vähenee runsaat 30 miljoonaa euroa

Vuoden 2023 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Kehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys ensi vuodelle on 133,4 miljoonaa euroa. Toimintakate pienenee kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna 30,1 miljoonaa euroa.

– Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittava hyvinvointialue vaikuttaa muun muassa Tilapalvelut Oy:lta ostettaviin palveluihin sekä tiloista saataviin vuokratuloihin, jotka pienevät noin 30 miljoonaa euroa, kertoo apulaispormestari Pekka Salmi.

Toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 218,7 miljoonaa euroa. Ne muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Pysyvien vastaavien myyntivoitot, yhteensä 20,9 miljoonaa euroa, vähenevät kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan nähden 32,9 miljoonaa euroa. Maksutuloihin kirjautuvat muun muassa maankäyttösopimuskorvaukset, joita arvioidaan kertyvän 2,0 miljoonaa euroa.

Toimintamenot ovat yhteensä 85,2 miljoonaa euroa ja niihin sisältyvät muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen hankejohtamis-, ylläpito- ja kunnossapitopalvelut.

Kaupunginhallituksen päättämässä talousarviokehyksessä kaupungin nettoinvestoinnit vuodelle 2023 ovat 216 miljoonaa euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys ensi vuodelle on 124,7 miljoonaa euroa. Se muodostuu talonrakennusinvestoinneista (106,2 milj.e), maaomaisuuden investoinneista (14,7 milj.e) sekä erikseen sitovista kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta) investoinneista (3,8 milj.e).

– Lautakunta teki investointeihin liittyvän toivomusponsiesityksen. Edellytämme että talousarvion jatkovalmistelussa Kaukajärven ja Kämmenniemen peruskoulujen perusparannukset toteutetaan vuonna 2021 sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi Pyynikin palloiluhallin korvaavalle uudelle palloiluhallille tulee tehdä varaus taloussuunnitelmakaudelle, kertoo Pekka Salmi.

Lautakunnan tehtävät

Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja toteutuksesta sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta vastaa myös edunvalvonnasta ja asumisen kehittämisestä, huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

Maapolitiikan osalta lautakunta vastaa lisäksi kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maanomistajan tavoitteiden asettamisesta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisuudessa Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on vastannut toimintaansa varten Tredu Kiinteistöt Oy:ltä tai muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä.

Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmiin.

Lisätietoja
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Johtaja Teppo Rantanen
Puhelin:
040 023 5442
Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa