Sosiaalisen luoton hakemusten tekoon ei voi varata uusia aikoja

Tampereen kaupungin sosiaalisen luototuksen uusien aikojen varaus keskeytetään. Uusia aikoja luottohakemuksen tekemiseen ei voida antaa, koska vielä ei ole tiedossa, tarjoaako Pirkanmaan hyvinvointialue sosiaalista luototusta 1.1.2023 alkaen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ajanvarauksen keskeytyksestä 25.8.2022.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille tamperelaisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. 

Luottohakemuksen käsittely kestää 3–4 kuukautta. Hakemus tehdään ajanvarauksella yhdessä palveluneuvojan kanssa. Alkusyksystä laaditut hakemukset ovat viimeiset, jotka ehditään käsitellä ja saada lainat maksuun vuoden 2022 puolella.

Jos sinulla on jo aika varattuna palveluneuvojalle luottohakemuksen tekemiseen, se on voimassa normaalisti. 

Kunnat ovat voineet halutessaan järjestää sosiaalista luototusta. Tampereen kaupungilla sosiaalinen luotto on ollut käytössä vuoden 2016 alusta lähtien. 1.1.2023 alkaen sosiaalisen luototuksen järjestämismahdollisuus siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, mutta sen tarjoaminen on edelleen vapaaehtoista. Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, ottaako se käyttöön sosiaalisen luototuksen. 

Tampereen kaupungin nykyisten asiakkaiden sosiaaliset luotot turvataan kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välille laadittavalla yhteistyösopimuksella. Eli jos kaupunki on myöntänyt sinulle sosiaalisen luoton, se jatkuu sovitusti vuodenvaihteen jälkeenkin eikä vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä.

Taloudellisiin vaikeuksiin saa tukea esimerkiksi Talousneuvolasta, jossa yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa voi etsiä ratkaisua omaan tilanteeseen. Kaupunki voi myös myöntää ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea esimerkiksi taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseksi niille asiakkaille, joilla on Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. 
 

Lisätietoja

Leena Viitasaari
Suunnittelujohtaja
Puhelin:
050 553 8672
Johanna Loukaskorpi
Apulaispormestari
Puhelin:
040 482 8546
Teksti: Marika Haapala
Jaa sosiaalisessa mediassa