Uutinen
18.8.2022 10.59

Asunto- ja kiinteistölautakunta palautti uudelleenvalmisteluun Eteläpuiston käyttämisen työmaa-alueena

Asunto- ja kiinteistölautakunta käsitteli 17.8.2022 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kaupungilta hakemaa lupaa käyttää kaupungin omistamaa aluetta Eteläpuistossa työmaa-alueena. Lautakunta kumosi kiinteistöjohtajan kesäkuussa tekemän päätöksen ja päätti palauttaa asian valmisteluun.

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta esittää palautuspäätöksessään, että muun muassa aluerajausta Eteläpuistossa olisi mietittävä uudelleen ja myös myönnettävää lupa-aikaa tulisi supistaa.

Lautakunta äänesti asiasta, ja äänin 11–2 asia palautettiin uudelleenvalmisteluun. Kahdesta eriävästä mielipiteestä toisessa esitettiin, ettei Keskuspuhdistamon työmaa-alueelle myönnettäisi lainkaan lupaa asettua Eteläpuistoon.

– Lautakunnan palautusesityksen taustalla oli halu turvata Eteläpuiston virkistyskäyttö ja turvata muun muassa kesäkahvilan ja vesipuiston toiminta myös tulevina kesinä. Lisäksi työmaan aiheuttamaa haittaa haluttiin rajata ajallisesti koskemaan vain yhtä kesää kahden sijasta, kertoi apulaispormestari Pekka Salmi.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy haki kaupungilta lupaa käyttää kaupungin omistamaa aluetta Eteläpuistossa työmaa-alueenaan. Noin 1,2 hehtaarin suuruista aluetta tarvittaisiin vuonna 2025 käyttöön otettavan puhdistamon 1700-metrisen purkuviemärilinjan rakentamiseen. Kokoamispaikalla putket hitsattaisiin 300 metrin mittaisiksi putkisaloiksi.

Kiinteistöjohtaja myönsi toiminnalle 2.6.2022 luvan 1.3.2023–31.10.2024 väliseksi ajaksi. Lupaan sisältyi määrättyjä ehtoja. Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä olisi ollut 12 500 euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti kuitenkin 15.6.2022 käyttää otto-oikeuttaan kiinteistöjohtajan tekemään myönteiseen päätökseen. Kiinteistöjohtajan päätökseen jätettiin myös kolme oikaisuvaatimusta, joista yksi saapui myöhästyneenä. Lautakunnan otto-oikeuden käytön johdosta lausunnon antaminen oikaisuvaatimusten johdosta raukesi.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on kartoittanut ja selvittänyt mahdollisia kokoamispaikkoja Pyhäjärven Pirkkalan ja Tampereen puoleisten ranta-alueiden lisäksi eräiltä Pyhäjärven viereisiltä peltoalueilta ja myös uittotunnelista. Putkiston kokoamispaikalta edellytetään Keskuspuhdistamon mukaan muun muassa sitä, että se on vähintään 250–300 metrin pituinen ja kantavapohjainen. Lisäksi ranta-alueen ja järven pinnan välillä ei saisi olla mainittavaa korkeuseroa. Edellytyksiltään soveliaimmaksi alueeksi osoittautui kartoituksen jälkeen Eteläpuisto.

Asian valmistelussa on kuultu kaupungin rakennusvalvontaa, ympäristönsuojelua, kaavoitusyksikköä sekä viheralueet- ja hulevedetyksikköä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Lisätietoja
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa