Uutinen
16.8.2022 18.22
Havainnekuva Tekniikankadun viitesuunitelmasta. Kuva Verstas Arkkitehdit Oy
Havainnekuva Tekniikankadun viitesuunitelmasta. Kuva Verstas Arkkitehdit Oy

Hervannan Tekniikankadun asemakaavaehdotus hyväksyttiin

Hervannan liikekeskuksesta itään Tekniikankadulle on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaava on tuomassa raitiotiereitin tuntumaan noin 750 uutta asukasta. Yhdyskuntalautakunta päätti 16.8.2022 hyväksyä tarkistetun ehdotuksen ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi, kun kaavaan liittyvät sopimukset on tehty. Kaava-alueelle tulee myös uusi aluepuisto Mörrimöykynpuisto, jonka yleissuunnitelma hyväksyttiin.

Kaava-aineistoon on tehty pieniä tarkistuksia viime vuodenvaihteen nähtävillä olon jälkeen. Lausuntojen perusteella puiston pohjoisrajalla sijainnut ohjeellinen virkistysreitti poistettiin kaavasta. Puiston viereisen asuinkorttelin kaikki pelastuspaikat sijoitettiin tontille. Kaavaan lisättiin hulevesien suunnittelua, tulvareittejä ja rakentamisaikaisia toimia koskeva yleismääräys.

Rakentamistapaohjeeseen lisättiin tavoitteeksi säilyttää puustoisia yhteyksiä. Hepolammin vanhan kaatopaikan valvontaan perustuva riskinarviointi toteaa, ettei ympäristö- ja terveysriskejä havaittu. Kaavaselostusta täydennettiin vaikutusten arvioinnin osalta. Lisäksi puiston reiteille lisättiin nimet ja maanalaisen pysäköintirakenteen rajausta levennettiin.

Noin 6,6 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee pääosin Poliisikoulunkadun ja Tekniikankadun välissä. Kaava-alueella sijaitsee nykyisin toimisto- ja tutkimuskäytössä oleva rakennus Tutka sekä teekkarisauna. Osa alueesta on rakentamatonta. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Insinöörinkadulla.

Asumista on tulossa kolmeen kortteliin, joista kaksi on ehdotuksen mukaan Hervannan valtaväylän varrella. Pääosin viisi-kuusikerroksisiin kerrostaloihin on tulossa myös liiketilaa. Toimistotilojen kortteli sijoittuu niistä itään. Kolmas, kuudesta seitsemään kerroksen asuintalon kortteli on idempänä puistoalueen vierellä. Lähimpänä kaava-alueen itärajaa on rajattu Teekkarisaunalle erotettava alue. Lisäksi alueelle rakennetaan asuinrakennusten maanalaiset pysäköintilaitokset.

Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kapea kaupunkiaukio liiketiloineen. Aukio ja taideaihe valaistuksineen korostavat korttelin sijaintia Hervannan keskusakselilla.

Mörrimöykynpuiston yleissuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 16.8. myös kaava-alueelle tulevan Mörrimöykynpuiston yleissuunnitelman. Kyseessä on Itä-Hervannan uusi aluepuisto, joka rakennetaan uuden kaava-alueen toteuduttua.

Mörrimöykynpuisto sijaitsee Poliisikoulunkadun ja Tekniikankadun välissä. Puisto on ilmeeltään metsäinen ja luonnonmukainen, ja sieltä löytyy leikkipaikka, pelikenttä ja kuntoilupaikka. Pitkospuita pääsee puiston poikki korpisuon kautta. Pitkospuiden puoliväliin on tulossa levähdyspaikka opastauluineen. Myös puiston rakentamisessa vaalitaan ympäristöä.

Alue on nykyisellään melko luonnontilaista sekametsää, jossa on näyttäviä kalliokumpareita. Metsä säilyykin lähes nykyisellään, sillä puiston leikkipaikka sekä pelialueet sijoitetaan nykyisestä käytöstä poistuvalle pysäköintialueelle Tekniikankadun varteen.

Leikkipaikan välineiksi on tulossa keinuja, tasapainoilusilta, leikkimökki ja karuselli. Pelikenttä soveltuu erilaisiin ulkopeleihin. Kuntoilupaikalle on tulossa ulkokuntoiluvälineitä, pingispöytä sekä riippumatto. Puistoon on tulossa myös piknikpöytä. Alue valaistaan.

 

Linkki esityslista- ja pöytäkirjajärjestelmään

Yhdyskuntalautakunta 16.8.2022

Lisätietoja
Esittelijä Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Asemakaavan valmistelija Projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen
Puhelin:
044 486 3500
Puistosuunnitelman valmistelija Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila
Puhelin:
050 413 1911
Jaa sosiaalisessa mediassa