Uutinen
16.8.2022 18.14
Havainnekuva kaavahankkeesta Amurinkadun ja Suokadun kulmassa, kuvan tekijä Neva Arkkitehdit Oy.
Havinnekuva Amurin kaavamuutoshankkeen viitesuunnitelmasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Neva Oy.

Amurin täydennysrakentamisen ensimmäinen asemakaavaehdotus nähtäville

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 16.8.2022 asetettavaksi nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa Amurin kaupunginosassa Satakunnankadun ja Kortelahdenkadun kulmassa sijaitsevan kortteli 39:n tonttien purkavan uudisrakentamisen. Kyseessä on ensimmäinen aluetta uudistava asemakaavahanke. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.8. – 19.9.2022.

Asemakaavamuutosta tehdään osoitteissa Kortelahdenkatu 14–16 sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden ja rakennusyhtiön aloitteesta. Amurin alueen täydennysrakentamista osana Tampereen keskustaa suunniteltiin alustavasti laajemmassa yleissuunnitelmassa.

Kesäkuussa 2022 oli nähtävillä kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa, jotka pohjautuivat keskustan strategisen osayleiskaavan Amurin uudistamista koskeviin merkintöihin. Palautteessa kehotettiin alueen arvojen tarkempaan selvittämiseen, toivottiin matalampaa tai toisaalta korkeampaa rakentamista ja annettiin näkemyksiä vaihtoehtojen paremmuuksista.

Palautteen perusteella selvityksiä täydennettiin. Ehdotukseen valittiin massoitteluratkaisu, joka pysyy kohtuullisen korkuisena ja päämassaltaan pohjois–etelä-suuntaisena.

Kortelahdenkadun ja Satakunnankadun kulmaan on osoitettu korkeintaan yhdeksänkerroksisen rakennuksen rakennusala. Satakunnankadun puolella ja Suokadun päädyssä on viisikerroksisen rakennuksen mahdollistavat rakennusalat. Julkisivujen tulee olla muurattuja ja suurin sallittu runkosyvyys on 16,5 metriä.

Lisäksi tontille saa rakentaa rakennusalojen ulkopuolelle sijoittuvan talousrakennuksen. Pysäköinti on mahdollistettu tontilla pihakannen alla.

Tehokkaampaa rakentamista

Asemakaavamuutos mahdollistaa tonteilla huomattavasti nykyistä tehokkaamman rakentamisen. Uudistuksessa on pyritty huomioimaan paikallisesti arvokkaan asuinalueen arvoja.

Asemakaavamuutos koskee koko korttelia ja pientä osaa katualuetta. Kortteliin annetaan rakennusoikeutta 9000 kerrosalaneliömetriä. Uutta rakennusoikeutta on 6855 kerrosneliömetriä. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 3,38 e nykyisen noin 0,8 e sijaan.

Pääkäyttötarkoitus on asuminen, mutta alueelle saa rakentaa myös liike- ja toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Rakennusoikeudesta 200 kerrosneiliömetriä tulee käyttää liike-, toimisto- tai työtiloiksi ja 1,5 prosenttia  asumisen kerrosalasta asukkaiden yhteistiloiksi.

Tontin luoteiskulmaan on varattu maanvaraista tilaa isojen puiden istutusta varten. Kaavassa on ympäristön laatuun kohdistuvat määräykset viherkertoimesta, melusuojauksesta, hulevesien käsittelystä ja ilmanotosta. Laadukasta oleskelupihaa tulee olla 10 prosenttia asumisen kerrosalasta, ja sitä voidaan sijoittaa sekä maan tasoon että kattopihoille.

Asukkaita palvelujen äärelle

Tehokkaampi rakentaminen tuo alueelle lisää asukkaita hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Muutosalueelle tulee arviolta noin 200 asukasta.

Asemakaavamuutoksen alueella on hyvät palvelut. Lähin kauppa ja päiväkoti ovat naapurikortteleissa ja alle 500 metrin päässä on kaksi peruskoulua. Lähimmille bussipysäkeille on matkaa 200 metriä ja raitiovaunupysäkille 300 metriä.

Kaavan mahdollistama rakentaminen muuttaa merkittävästi alueen kaupunkikuvaa ja vähentää maanvaraista, hulevesiä imeyttävää maanpintaa.

Amurin ensimmäisen muutosasemakaavan vaikutuksia alueen kehitykseen pyritään arvioimaan laajemmin. Samalla tehokkuudella rakennettaessa alueen vehreys ja avaruus vähenevät. Niitä ja muita alueen arvokkaita piirteitä, kuten 1800-luvulta periytyvää korttelirakennetta ja 1960-luvun uudistuksessa muotoutunutta rakennusten pohjois–etelä-suuntaista sommitelmaa on kuitenkin mahdollista jossain määrin säilyttää.

Yleisötilaisuus 7.9.

Asemakaavaehdotuksesta pidetään yleisötilaisuus Amurin koulun (Tampereen kansainvälinen koulu FISTA) ruokalassa keskiviikkona 7.9. klo 17.00. Koulun osoite on Satakunnankatu 60, käynti sisäpihalta. Kahvitarjoilu on klo 16.30 alkaen.

Esittelyn jälkeen alueella järjestään kaavakävely noin klo 18.00. Lähtö on koululta.

Yleisötilaisuus

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Linkki esityslista- ja pöytäkirjajärjestelmään

Yhdyskuntalautakunnan kokous 16.8.2022

Lisätietoja
Esittelijä Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala
Puhelin:
044 431 4369
Teksti: Valmistelija
Jaa sosiaalisessa mediassa