Uutinen
11.8.2022 15.45
Auringonkukkia pellolla.

Mielenterveys- ja päihdeneuvosto kokosi palautetta palveluista

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdeneuvosto on kerännyt kansalaisilta palautetta mielenterveys- ja päihdepalveluista viime keväästä lähtien. Palautteissa on annettu sekä kiitosta että esitetty kehittämiskohteita.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palautelomake on auennut huhtikuussa ja asukasilta järjestettiin puolestaan toukokuussa. Palautetta palveluista voi antaa sähköisellä kyselylomakkeella vielä vuoden loppuun saakka.

Neuvosto haluaa nostaa seuraavat asiat esille päätöksenteon ja toiminnan kehittämisessä huomioon otettavaksi. Neuvoston tarkoituksena on toimia kansalaisten suoran demokratian välineenä.

Kunnioittavaa kohtaamista odotetaan

Kohtaamisessa tulisi keskittyä aiempaa vahvemmin kunnioittavaan kohteluun.

Asiakaspalautteissa toistui kokemus siitä, etteivät palvelujen käyttäjät kokeneet tulleensa aina kohdatuksi kunnioittavasti. Tämä ilmeni esimerkiksi kokemuksina syyllistetyksi tulemisesta ja leimaamisesta, joka liittyi henkilöhistoriaan.

Palvelut helposti ja nopeasti saataville

Palvelujen tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla. Palautteen mukaan tarvitaan enemmän mielenterveys- ja päihdepalveluja, joista saa hoitoa tarvittaessa nopeasti ja ilman ajanvarausta. Tarve on erityisesti akuuteissa tilanteissa.

Ensimmäinen tapaaminen on ratkaisevan tärkeä, ja sen pitää johtaa eteenpäin. Tärkeää on myös, että asiakas kohdataan asiallisesti, oli ensimmäinen kohtaaminen sitten walk-in-paikka, Acuta, terveyskeskus, sotekeskus tai mikä tahansa päivystyspaikka.

Katkeamattomat ja läheiset huomioivat hoitopolut

Ensikontaktin jälkeen asiakkaalla pitää olla tieto missä ja milloin hoito jatkuu.

Palautteessa korostui myös läheisten huomioimisen tarve palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Läheisillä on oikeus olla läheisenä ja saada myös itse tukea.

Palautteissa erityistä kiitosta kevään aikana on saanut Hervannan terveysasema.

Mielenterveys - ja päihdeneuvosto jatkaa toimintaansa ja kannustaa kansalaisia edelleen antamaan palautetta. Kaikki palautteet käsitellään neuvostossa ja viedään eteenpäin.

Jaa sosiaalisessa mediassa