Linnainmaan raitiotievarikon korttelin kaavasuunnittelu käynnistyy

Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan raitiotiehaarojen suunnitteluun liittyvä Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavoitus käynnistyy. Suunniteltavan alueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos korttelin suunnitteluaineistosta ovat nähtävillä ja kommentoitavana 4.8.–1.9.2022.

Laadittavalla asemakaavalla mahdollistetaan Linnainmaan raitiotievarikon rakentaminen ja liityntäpysäköinnin toteuttaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia muillekin toiminnoille. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kortteli paikalle, joka toimii idän ja pohjoisen suunnalta tultaessa porttina tiivistyvään raitiotiekaupunkiin. Asemakaavalla halutaan myös vahvistaa yhteyttä Pappilan asuinalueelta Niihaman virkistysalueelle.

Asemakaavan suunnittelualue käsittää Heikkilänkadun, Teiskontien (valtatie 12) ja Kehätien (valtatie 9) väliin jäävän maa-alueen. Se on valtaosin asemakaavoittamatonta ja kokonaan kaupungin omistuksessa. Alueella toimii tällä hetkellä kaksi polttonesteen jakeluasemaa, joista toinen on huoltoasemarakennusten korttelialueella ja toinen asemakaavattomalla alueella. Muutoin alue on rakentamatonta.

Linnainmaan varikon kaava-aineistoja esitellään myös lokakuun alussa järjestettävässä Pirkkala–Linnainmaan-hankkeen yleisötilaisuudessa. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä korttelin luonnossuunnitteluaineistosta voi jättää mielipiteensä 1.9. asti. Suunnittelu etenee yhdessä raitiotien suunnittelun kanssa, ja asemakaavaehdotus valmistuu viimeistään vuonna 2024.

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu ja palvelupisteessä, os. Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset mielipiteet asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere (käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C) tai sähköpostitse [email protected] Mielipiteessä tulee mainita asian diaarinumero.

Linnainmaan raitiotievarikon asemakaavan aineistot ilmoitustaululla

Lisätietoa raitiotien suunnittelusta Pirkkala-Linnainmaa

Lisätietoja

Katarina Surakka
Asemakaavasta Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3935
Ville-Mikael Tuominen
Suunnittelusta Tampereen Raitiotie Oy:n osalta 11.8.2022 alkaen Kehityspäällikkö
Puhelin:
050 343 0700
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Tampereen kaupunki
Jaa sosiaalisessa mediassa