Uutinen
4.8.2022 15.01
Koululaisia luokassa pulpetissa tekemässä tehtäviä.
Kaupungin peruskouluissa koulutyö alkaa yhteensä noin 18700 oppilaalla.

Koulut alkavat Tampereella keskiviikkona 10.8.

Tampereella aloittaa koulunsa tänä syksynä yhteensä noin 2160 ensimmäisen luokan oppilasta. Tampereen kaupungin perusopetuksen koulut aloittavat lukukautensa keskiviikkona 10.8.2022.

Myös esiopetus käynnistyy koulujen alkaessa. Esiopetuksessa aloittavia lapsia on Tampereella kaikkiaan noin 2060. Esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla aloittavien lukumäärät ovat ennakkotietoja ja kuvaavat koko ikäluokkaa Tampereella.

Tampereen kaupungin peruskouluissa (luokat 1–9) koulutyö alkaa yhteensä noin 18700 oppilaalla. Koulut kertovat lukuvuoden alkamisesta tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Koulujen alkaessa kaikkien tiellä kulkevien on tärkeää noudattaa liikenteessä varovaisuutta ja kiinnittää huomiota liikkumisen turvallisuuteen.

Kiusaamista ja häirintää pyritään vähentämään kouluissa

Kouluissa on jatkossa tarjolla lisää keinoja, joilla voidaan puuttua kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan. Jotta oikea-aikainen puuttuminen niihin olisi mahdollista, perusopetuslakia on muutettu ja opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennetty. Muutokset liittyvät kouluissa tapahtuvan kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen toimenpideohjelmaan. Lain ja opetussuunnitelman muutokset tulivat voimaan 1.8.2022.

Perusopetuksessa opetus voidaan jatkossa evätä oppilaalta jäljellä olevan koulupäivän lisäksi myös seuraavaksi työpäiväksi laissa säädetyin edellytyksin. Jäljellä olevan koulupäivän epääminen tarkoittaa, että koulupäivä keskeytetään. Perusopetuksessa oppilaalle on epäämisen aikana järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilas- tai opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa sekä järjestettävä muu opetukseen osallistumiseksi tarvittava tuki, kun oppilas palaa kouluun. Oppilaalle tehdään suunnitelma, jossa määritellään käytännöt toimet, joilla tuetaan oppilaan turvallista opetukseen paluuta.

Tampereella koulukohtaiset kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat ovat koulujen lukuvuosisuunnitelmassa ja ne käsitellään joka lukuvuosi henkilöstön kanssa. Lisäksi jokaisen koulun kotisivuilla on kuvaus koulun koulurauhaa edistävistä ja kiusaamiseen puuttumisen toimintatavoista.

Perusopetus

Koulut

Esiopetus

Lisätietoja
Opetusjohtaja Ulla-Maija Ojalammi
Puhelin:
050 428 3044
Opetusjohtaja Petri Peltonen
Puhelin:
050 525 8561
Opetusjohtaja Ville Raatikainen
Puhelin:
040 576 8949
Esiopetus, keskusta-länsi Palvelupäällikkö Pia Mikkola
Puhelin:
050 468 2922
Esiopetus, etelä-kaakko Palvelupäällikkö Tanja Moisala
Puhelin:
040 485 6275
Esiopetus, keskusta-koillinen Palvelupäällikkö Heli Rautanen
Puhelin:
040 584 7692
Teksti: Johanna Toivanen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa