Uutinen
21.7.2022 10.13
Karttakuva Sammon valtatiestä, josta on merkitty punaisella korjattava väylä.

Sammon valtatien jalkakäytävä ja pyörätie uusitaan valtatie 9:n ja Tuomaalankadun välillä

Sammon valtatien pohjoispuolella kulkeva jalkakäytävä ja pyörätie perusparannetaan valtatien 9 ja Tuomaalankadun välillä. Työmaa-alue sijaitsee Sammon valtatien itäosassa Linnainmaan, Leinolan ja Hankkion suunnalla. Nykyistä väylää levitetään ja valaistusta uusitaan. Pienien korkeusmuutosten johdosta väylä päällystetään lopuksi koko leveydeltään.

Varsinainen työ alkaa elokuun alussa, mutta joitain valmistelevia työvaiheita kuten mittauksia ja kiertotiejärjestelyjä voidaan tehdä jo heinäkuussa. 

Aitolahdentien ja Tuomaalankadun välillä nykyinen kevyen liikenteen kulkureitti siirretään työn ajaksi Sammon valtatien ajoradan reunaan. Kiertotie erotetaan ajoradasta aitaamalla, ja kiertotien osuudet vaihtelevat työn edetessä. Aitolahdentien ja valtatie 9 välillä kevyt liikenne ohjataan kulkemaan osalla matkaa Sammon valtatien eteläpuolelle. 

Jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan valtatie 9:n ja Tuomaalankadun välisellä osuudella edellyttää Sammon valtatien pohjoisreunassa sijaitsevan nykyisen noin 3,00 metrin levyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leventämistä. Kulkumuodot erotellaan ajoratamerkinnöillä, kuten jo aiemmin toteutetuilla väyläosuuksillakin.

Hipunkulman uudisalueen kohdalla väylä on jo levennetty asuinalueen rakentamisen yhteydessä, minkä vuoksi muutokset tehdään nyt välille valtatie 9 – Hipunkulma sekä välille Linnainmaan puistokatu – Tuomaalankatu. Suunnitelmissa erotellun jalkakäytävän ja kaksisuuntaisen pyörätien kokonaisleveys on 5,00 metriä. 

Vuoden 2022 osalta työt valmistuvat lokakuussa. Pienellä osuudella on esikuormituspenger, jonka lopullinen asfaltti tehdään vasta elokuussa 2023.

Laatukäytävä Kangasalle

Kangasalalle suuntautuvan pyöräilyn pääreitin parantaminen liittyy pyöräilyn laatukäytävien kehittämiseen. Väylä osa seudullista pyöräilyverkostoa. Kangasalalle johtavaa reittiä on kehitetty jo useamman vuoden ajan, ja parannuksia on tehty tähän mennessä kaupungin suunnasta aina valtatie 9:lle saakka. 

Hankkeen tavoitteena on yhtenäinen korkealuokkainen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti koko Sammon valtatien osuudelle.

Urakoitsija Turtolan Kaivin Oy

Lisätietoja
Rakennuttajainsinööri Mikko Vainiomäki
Puhelin:
040 801 6212
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa