Uutinen
13.7.2022 08.05
Kaislojen ja puiden takaa pilkottavat järvi ja Pispalanaharju.

Tampereen kaupunki julkaisi suunnitelman luontokadon ehkäisemiseksi – Hyvinvointiamme ylläpitävä elämän kirjo on uhattuna

Tampere julkaisi luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2021–2030. LUMO-ohjelman tavoitteena on kestävä, viihtyisämpi ja terveellisempi Tampere. Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on mittavia terveydellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia myös paikallisesti.

Tampereen kaupunki julkaisi luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO-ohjelma) vuosille 2021–2030. LUMO-ohjelman suunnitelmassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ekosysteemien, lajien ja geenien kirjoa, joka ylläpitää elämää maapallolla. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä ja kiihtyvällä vauhdilla eri puolilla maailmaa, myös Tampereella.

Luontokadon taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat mittavia: vuoteen 2050 mennessä vuosittain jopa 14 biljoonaa euroa, mikäli kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena. Luontokadolla on myös suora kytkös ihmisten terveyteen: ympäristön mikrobiston köyhtyminen on yhteydessä immuunipuolustuksen heikentymiseen sekä allergioiden ja autoimmuunisairauksien yleistymiseen.

– Olemme isojen asioiden äärellä luontokadon kanssa. Sekä taloutemme että terveytemme on vahvasti kytkeytynyt luonnon tilaan niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon yhteisvaikutukset ovat mittakaavaltaan suuria ja vaikeasti ennakoitavia. Myös Tampereella luonnon monimuotoisuuden tila voi vaikuttaa siihen, miten lähiluonto kestää ja toipuu esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvistä sään ääri-ilmiöistä, sanoo Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen.

LUMO-ohjelmassa on yhteensä kuusi tavoitetta ja 112 toimenpidettä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi LUMO-ohjelman suunnitelman kokouksessaan 20.6.2022. Ohjelman tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa jo pari vuotta sitten 24.8.2020. LUMO-ohjelmaa toteutetaan vuosina 2022–2025 osana Hiilineutraalit teot -ohjelmaa.

Kaupungin kasvu heikentää luonnon monimuotoisuutta

Kaupungin kasvu heikentää usein luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja parantamisen tavoitteet ovat monesti ristiriidassa kaupungin kasvuun liittyvien tavoitteiden kanssa.

Ristiriitatilanteilta ei kuitenkaan voida välttyä. Niiden ratkaisemisessa poliittista päätöksentekoa ohjaavat kaupunkistrategia ja pormestariohjelma. Näiden ohjaavien dokumenttien hengen mukaisesti kaupungin kasvu pyritään toteuttamaan kestävästi ja siten mahdollisimman paljon luontoa säästäen ja arvostaen.

– On löydettävä erilaisia ratkaisuja, joilla turvaamme ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta kaupungin kasvusta huolimatta. Ohjelmaan on koottu runsaasti luontoa rikastavia toimenpiteitä yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa. Ohjelman myötä luonnon monimuotoisuuden huomioinnin tasoa nostetaankin kaupungin toiminnassa kauttaaltaan, kertoo Anni Nousiainen.

Osalla toimenpiteistä parannetaan esimerkiksi kaupungin metsien ekologista tilaa, kun taas osa toimenpiteistä kohdistuu tiiviimmin rakennetun ympäristön luonnon monipuolistamiseen tai jo heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen.

Luontoarvot ja virkistysalueet ovat tärkeitä ja merkityksellisiä myös kuntalaisten arjessa. LUMO-ohjelma korostaa näiden arvojen huomioimista maankäytössä, rakentamisessa ja muissa kasvun edellyttämissä asioissa.

Tampereen LUMO-ohjelman kuusi tavoitetta

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi.

 

Lisätietoja
Ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen
Puhelin:
040 139 1753
Ympäristöpäällikkö Kati Skippari
Puhelin:
050 521 5198
Teksti: Miika Peltola
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa