Uutinen
13.7.2022 09.55
Rajaus Hämeenpuiston aukion eteläosan työmaa-alueen asemapiirros-kartasta
Rajattu kuva Hämeenpuiston aukion asemapiirros-kartasta

Hämeenkadun eteläpuolinen Hämeenpuiston aukio reitteineen kunnostetaan

Hämeenpuiston aukio Hämeenkadun eteläpuolisella alueella kunnostetaan 18.7. – 30.9.2022 Hämeenkadun ulkoasua ja laatutasoa vastaavaksi. Työmaan läpi pääsee kulkemaan koko urakan ajan sekä Hämeenpuiston että Hämeenkadun suuntaisesti.

Aukion pintamateriaaliksi tulee graniittilaatta, joka on pyöräkaistalla musta ja muutoin Hämeenkadun tapaan punainen. Hämeenpuiston keskusaukion eteläpuoliselle osuudelle tulee myös istutuksia eli neljä uutta katupuuta, perenna-aluetta ja nurmea. Samassa yhteydessä saneerataan ulkovalaistus Hämeenkadun ja Hallituskadun välisellä katuosuudella.

Raitiotien suunnittelun yhteydessä vuosina 2016–2017 alettiin suunnitella Hämeenpuiston keskusaukiolle tarvittavia muutoksia, koska raitiotie ylittää puiston viistommassa linjassa kuin Hämeenkatu sen ennen ylitti. Vanhat pinnoitteet poistettiin raitiotietyömaan yhteydessä. Raitiotien eteläpuoli puistossa on tällä hetkellä sepelillä ja väliaikaisella asfaltilla päällystetty.

Hämeenpuiston aukion yleissuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Hämeenkadun ratkaisujen mukaiset kulkuväylät, lisätä kävelyopastusta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja alueen esteettisyyttä Hämeenpuiston puistohistoriaa vaalien. Pohjoisosan suunnittelua jatketaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Alueen uudet kiveykset on suunniteltu esteettömiksi ja ne liittävät puiston liikennejärjestelyt (jalankulku ja pyörätievirrat) turvallisesti Hämeenkadun uudistuneeseen järjestelyyn ja tuleviin järjestelyihin alueen ympäristössä. Suunnitelma tuo Hämeenpuiston ydinalueelle samat historiallista ympäristöä kunnioittavat kalusteet kuin muuallakin Hämeenpuistossa sekä lisää aukiokohdalle sopivaa monimuotoista ja näyttävää perennakasvillisuutta. Raitiotien monitoimipylväät toimivat suunnitellun alueen ja ylityskohdan valaisimina eikä erillisiä valaisinpylväitä tarvita.

Koko Hämeenpuiston keskusaukion yleissuunnitelmaluonnokseen oli nähtävillä toukokuussa 2021. Eteläosan suunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa joulukuussa 2021. Lautakunta teki pyörätien erottuvaa päällystettä koskevan ponnen, jonka mukaan alue nyt toteutetaan. Työn urakoi Terrawise Oy.

Korjattu 13.7.2022 urakka-ajan päättymispäivä, oikea 30.9.2022 ei 30.7.

Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa