Uutinen
6.7.2022 12.58
Ilmakuva Näsisaaren täytön tilanteesta kesäkuussa 2022 Näsijärven suunnalta idästä.
Ilmakuva Näsisaaren rakentamisen tilanteesta. Syvätiivistys meneillään.

Näsisaaren rakentaminen etenee – Hiedanrannan louhekasasta jo puolet ajettu saareen

Näsisaaren rakentamiseen liittyvät työt ovat täydessä vauhdissa ja suunnitellussa aikataulussa. Alueella tehdään vesistötäyttöä eli Hiedanrannasta ajetaan louhetta jota syvätiivistetään Näsisaaressa. Järvitäyttöä tehty 4,5 kuukautta ja täytetty yhteensä 600 000 kuutiota. Hiedanrannan louhevuoresta noin puolet on muuttunut saareksi.

Lielahden voimalaitoksen lauhdevesiputkia asennetaan Näsjärveen. Paasikiventien hulevesilinjojen siirtoon liittyen tehdään kaivu- ja tuentatöitä ja samalla pohjustetaan kevyelle liikenteelle tehtävää Vaitinaron rantaraittia. Näsisaaren rakentaminen mahdollistaa raitiotien rakentamisen tulevan Hiedanrannan asuinalueen kautta Lentävänniemeen.

Näsiaaren täyttöä kuvattuna Vaitinaron suunnasta.
Näsiaaren täyttöä vaitinaron suunnasta kuvattuna.

Hiedanrannan louhekasa hupenee kovaa vauhtia

Näsisaaren rakennusurakassa vesistötäyttöä tehdään Hiedanrannan puoleisesta päästä varastokasalla olevalla louheella. Louhekasa on merkittävästi pienentynyt, kun siitä on viety saareen jo puolet. Järeillä maansiirtoautoilla ajettavan louheen määrä päivässä on keskimäärin ollut noin 5 000 kuutiometriä. Louhintahiekka Oy:n ajaman louheen määrä tähän mennessä on noin 380 000 kuutiometriä.

Valmistelevien töiden yhteydessä louhetta ajettiin ennen urakan alkua jo noin 100 000 kuutiometriä eli Hiedanrannan puoleisesta päästä varastokasalta vesistötäyttöön on ajettu yhteensä noin 480 000 kuutiometriä louhetta. Tämä tarkoittaa tähän mennessä yhteensä noin 17 000 ajettua kuormaa, joita on tehty raskailla maansiirtoautoilla ja dumppereilla.

Pölkkylänniemen puoleisessa päässä ennakkoon tehtyä vesistötäyttöä on korotettu ja tehty syvätiivistystä sekä käynnistetty painopenkereiden rakentamista tulevien siltojen rakentamisen jouduttamiseksi. Paasikiventien kautta on kuorma-autoilla ajettu Näsisaareen louhetta tähän mennessä yhteensä noin 110 000 kuutiometriä eli noin 6 500 kuormaa.

Työstä ei ole aiheutunut liikennehaittoja. Pölkkylänniemen päässä vesistötäyttöön asennettiin kanavassa olevan veden vaihtumisen turvaamiseksi 60 metrin levyinen rumpusilta, jonka putken halkaisija on 2,5 metriä.

Rumpusilta pölkkylänniemen päässä.
Rumpusilta Pölkkylänniemen päässä.

Syvätiivistäminen tehdään pudotustekniikalla

Vesistöön tehtävän täytön tiivistämiseksi raitiotielinjan ja tulevan katualueen kohdilla on käynnissä syvätiivistystyöt. Siinä pudotetaan 10 tonnin järkälettä yhdeksän kertaa. Pudotuskorkeuden vaihtelee täytön paksuudesta riippuen 4:stä 15 metriin.

Hiedanrannan puoleisessa päässä on ollut meneillään jo usean viikon ajan Lielahden voimalaitoksen lauhdevesiputkien siirtoon liittyen suurikokoisten putkien kokoaminen, jota tehdään Veisu-Tekniikka Oy ja LK-Urakointi Oy työyhteenliittymän ja Uponor Oy:n toimesta.

Putket on koottu noin 200 metriä pitkiksi letkoiksi, jotka on siirretty veteen kellumaan ja odottamaan siirtoa ja upotusta lopulliseen sijaintiin. Lauhdevesiputkien siirtoon liittyen alueella on tehty uppopuiden poistoa ja aloitettu viime viikolla ruoppaus. Tavoitteena on aloittaa putkien upotus- ja liitostyöt heinäkuun lopussa.

Myös Paasikiventien hulevesilinjan rakennustyöt ja rantaraitin rakentaminen ovat käynnissä. Nämä Paasikiventien jyrkkään rantaluiskaan sijoittuvat työt urakoi Kiviset Oy ja ne aloitettiin toukokuun puolessa välissä.

Aivan ilman ongelmia työt eivät ole edenneet. Lauhdevesiputkien asennustöissä käytetyn siirtoradan alueella ja vesistötäytössä on aiheutunut jonkin verran ongelmia kevättalvella valmistelevien töiden yhteydessä tehtyjen täyttöjen sulamisesta.

Myös Paasikiventien hulevesilinjan rakentamisessa alueella oleva täyttö on tuonut yllätyksiä. Täytössä ilmeni 110 kilovoltin sähkölinjan tuentatöiden yhteydessä runsaasti kiviä ja lohkareita, joiden vuoksi tuentaratkaisua jouduttiin muuttamaan.

Vesialueella olevien suojaverhojen kuntoa on jatkuvasti seurattu ja tehty tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Syvätiivistystä Näsisaaressa.
Syvätiivistystä pudotusmenetelmällä.

Vesientarkkailun tilannetta

Näsijärven pintavedestä on otettu näytteitä kahden viikon välein, ja suojaverhon toimivuutta on tarkasteltu viikoittain. Vesientarkkailun perusteella suojaverhon läheisyydessä todettiin alkukesän aikana jonkin verran samentumaa. Tällä hetkellä tilanne on hyvä ja suojaverhot pitävät samentuman sisäpuolellaan.

Kanavan aluetta ilmastetaan ja on varauduttu, että kanavaan aloitetaan veden johtaminen suojaverhojen ulkopuoliselta alueelta veden vaihtuvuuden parantamiseksi. Tässä työvaiheessa veden vaihtuminen kanavan alueella on rajoittunutta.

Ennen töiden aloittamista laskettiin Näsijärven pohjaan sedimenttikeräimiä sedimentin kertymisen tarkkailua varten. Sedimenttikeräimet nostettiin järvestä jäiden lähdön ajaksi ja ne laskettiin taas toukokuussa paikalleen Näsijärven pohjaan. Sedimentin kertymistä tarkkaillaan noin kolmen kuukauden välein. Seuraavat sedimenttinäytteet lähetetään analysoitavaksi elokuussa.

Pohjavedestä on otettu ennakkonäytteet ennen töiden aloittamista ja kuukausi töiden aloittamisen jälkeen. Pohjaveden laadussa ei ole havaittu saaritäytöstä aiheutuvia muutoksia. Pohjaveden laatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Viimeisimmän näytteet on otettu kesäkuussa.

Vesientarkkailun tulokset raportoidaan säännöllisesti hanketta valvovalle Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Lisätietoja
Paikalla 9.7. saakka ja seuraavan kerran 8.8. Rakennuttajainsinööri Petri Leppänen
Puhelin:
050 305 1402
Teksti: Pentti Häkkinen ja Anna-Leea Hyry
Kuvat: Ilmakuva Mittausgroup, valokuvat Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa