Uutinen
29.6.2022 14.43
Ihmisiä kaupungilla.

Tampere kysyi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta – yli puolet vastaajista kokenut syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua

Tampereen kaupunki toteutti 6.–26.6.2022 monikielisen kyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Tampereen kaupungissa ja sen palveluissa. Kyselyyn vastasi 550 tamperelaista. Vastaajien mukaan merkittävimmät syrjinnän syyt ovat sukupuoli ja ikä.

Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn saatiin 550 vastausta. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa ja paperilomakkeella, joita oli kirjastoissa, lähitoreilla ja monikielisessä neuvonta- ja ohjauspiste Mainiossa.

Vastaamaan pääsi suomen kielen lisäksi englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, persiaksi/farsiksi ja somaliksi. Muita kuin suomenkielisiä vastauksia oli 7,5 % kaikista vastauksista.

Vastaajista 60 % oli naisia ja 28 % miehiä. Muut vastaajat olivat muunsukupuolisia tai he eivät halunneet kertoa tai määritellä sukupuoltaan.

Valtaosa vastaajista oli iältään nuorten tai keski-ikäisten ryhmään kuuluvia. 80 % vastauksista saatiin 20–59-vuotiailta.

Syrjintää kaduilla, työpaikoilla ja terveydenhuollossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneista 56 % koki, että häntä oli satunnaisesti syrjitty tai kohdeltu epätasa-arvoisesti viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 9 % kertoi kokevansa jatkuvaa, lähes päivittäistä syrjintää.

Yleisimmät syrjinnän syyt olivat sukupuoli ja ikä. Vastaajat olivat kokeneet syrjintää myös muista syistä, kuten vamman, terveydentilan, etnisen taustan, kielen, taloudellisen tilanteen, seksuaalisen suuntautumisen, mielipiteen ja uskonnon takia.

Vastaajat kertoivat kokeneensa syrjintää ja epäasiallista kohtelua yleisimmin kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa sekä julkisessa liikenteessä. Vastauksissa korostuivat myös työnhaku, oma työpaikka, terveydenhuollossa asiointi ja sosiaalinen media.

– Kysely auttaa meitä tunnistamaan parannusta vaativia asioita. Jokaisella on oikeus saada yhdenvertaista kohtelua kaupungin palveluissa, sanoo yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen.

– Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille.

Ihmisoikeudet ovat tamperelaisille tärkeitä

Yli 70 % vastaajista ehdotti keinoja, joilla kaupunki voisi jatkossa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

–  Olen erityisen iloinen näistä ehdotuksista. Ne kertovat, että ihmisoikeudet ovat tamperelaisille tärkeitä arvoja, yhdenvertaisuuskoordinaattori Tuominen sanoo.

Asukkaille suunnattu kysely on osa kaupungin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa kartoittavaa työtä. Vastauksia käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa. Suunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2022–2023.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tarkemmat tulokset valmistuvat syksyllä. Ne täydentävät kaupungilla jo ennestään olevaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kertovaa aineistoa, jota on saatu muun muassa Tampereen kaupungin turvallisuuskyselystä (2021) ja Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla -kyselystä (2021). Lasten ja nuorten kokemuksia saadaan valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä sekä 4.- ja 9.-luokkalaisten Vaikuta-päiviltä.

Lisätietoja
Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen
Puhelin:
040 801 6188
Kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi
Puhelin:
040 800 7410
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Mostphotos
Jaa sosiaalisessa mediassa