Uutinen
28.6.2022 09.32
Kuvassa Sulkavuoren puhdistamotilojen käytävä viisi. Oikealla puolella näkyy purkutunnelin alkupää.
Näkymä Sulkavuoren puhdistamotilojen käytävälle viisi. Oikealla näkyy purkutunnelin alkupää, jonne puhdistettu jätevesi johdetaan. Purkutunnelia pitkin puhdistettu jätevesi johdetaan Vihilahteen ja edelleen Pyhäjärven pohjassa olevaan purkuputkeen.

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto ylitti miljardi euroa ensimmäisen kerran historiassa

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta on jälleen koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustiedot, laaja tilinpäätösanalyysi, tilikauden 2021 tärkeimmät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Koronapandemia kuritti edelleen yhtiöitä, mutta toisaalta kaupungin 15 suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ja tulos parani. Suurin osingonmaksaja oli jälleen Tampereen Sähkölaitos Oy. Lisäksi tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa historiassa yli miljardi euroa.

Tytär- ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen määrä pysyi vakaana, vaikka koronapandemia heitti edelleen varjonsa useiden kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaan. Itse asiassa osinkotulot kasvoivat hieman vuotta aiemmasta, ja vuoden 2021 tuloksista maksetuilla osinkotuloilla on selkeä merkitys kaupungin taloudelle. Saatu 25,19 miljoonan euron tulo vastaa noin 0,5 veroprosenttiyksikköä. Osinkotavoitteella vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin saamien osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta summan arvioidaan pysyvän jatkossakin 2530 miljoonan euron tuntumassa. Aiempien vuosien tapaan suurin osingonmaksaja vuodelta 2021 oli Tampereen Sähkölaitos Oy 20,0 miljoonan euron osingoilla.

Vuonna 2021 tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto ylitti miljardi euroa ensimmäisen kerran historiassa. Kylmä talvi ja sähkön kallistuminen nostivat Tampereen Sähkölaitos -konsernin liikevaihtoa, kaupungin kova kasvu- ja rakentamistahti näkyi asumiseen ja kiinteistöihin liittyvien yhtiöiden kasvuna ja Tampereen Raitiotie Oy:n varsinaisen liiketoiminnan aloitus nosti yhtiöiden yhteenlaskettua liikevaihtosummaa. Toisaalta matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan yritykset menettivät myyntiään ja tulostaan koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten takia. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi runsaat 12 prosenttia 992,4 miljoonaan euroon ja nettotulos parani yli 47 prosenttia 74,1 miljoonaan euroon.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2021 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on otettu tiedot tytäryhtiöiden ympäristöinvestoinneista. Tyttärien ympäristöinvestoinnit vuonna 2021 olivat 167,3 miljoonaa euroa. Suurimpia investoijia ympäristöön olivat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Konsernijaosto hyväksyi raportin 21.6.2022.

Lisätietoja
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen
Puhelin:
050 345 1397
Kuvat: Henri Hakala
Jaa sosiaalisessa mediassa