Uutinen
28.6.2022 13.14
Pyynikin tornista otettu kuva Pispalasta. Taaempana näkyy Näsinneula.

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt alhaisimmat yli kymmeneen vuoteen – Ilmastotoimiin investoitiin merkittävästi

Tampere seuraa ilmastobudjetissaan alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen ja kaupunkikonsernin ilmastotoimien euromääräistä toteumaa. Tuoreimmat vahvistetut kasvihuonekaasujen päästöt koskien vuotta 2020 olivat yhteensä 867,2 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia, joka on alhaisin lukema yli kymmeneen vuoteen. Silti ilmastobudjetista mentiin yli 28 kilotonnia. Koko kaupunkikonsernin ilmastoinvestoinnit olivat vuonna 2021 noin 140 miljoonaa euroa.

Tuoreimmat vahvistetut Tampereen kasvihuonekaasujen päästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 867,2 kilotonnia hiilidioksidiekvivalentteina (lyh. kt CO2e). Tämä on pienin päästölukema sen jälkeen, kun seuranta aloitettiin vuonna 2010.

Vuoden 2020 ilmastobudjetissa oli tavoitteena, että Tampereen päästöt olisivat olleet 839 kt CO2e, joten budjetista mentiin kuitenkin yli noin 28 kt CO2e. Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 oli päästöjenkin suhteen poikkeuksellinen: rakennusten käyttö ja liikkuminen muuttuivat koronapandemian vuoksi merkittävästi, minkä lisäksi sää oli poikkeuksellisen lauha. Vuoden 2021 päästötiedot varmistuvat keväällä 2023.

Tiedot perustuvat Sitowise Oy:n toteuttamaan CO2-raporttiin, joka laskee vuosittain alueelliset, vertailukelpoiset ilmastopäästöt noin 90 kunnalle ja kaupungille Suomessa.

Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 33 % ja asukaskohtaiset päästöt 52 %. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys (36 %) ja liikenne (27 %). Sähkönkulutuksen osuus päästöissä on laskenut nopeasti kotimaisen sähköntuotannon puhdistuessa. Kuluttajien sähkönkulutus oli vain 10 % päästöistä ja teollisuuden 2 %. Mukana laskennassa ovat myös teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätehuolto.

Tampereen päästöt asukasta kohti olivat 3,6 kt CO2e. Samankokoisten kuntien vertailussa Tampere on aiemmin ollut johtoasemassa, mutta nyt Turku, Espoo ja Lahti ovat menneet ohi luopuessaan hiilen poltosta. Tampere puolestaan luopuu pormestariohjelman mukaisesti turpeen käytöstä energiantuotannossa tällä valtuustokaudella, ja kivihiiltä Tampereella ei ole käytetty lainkaan.

Tästä päästölaskennasta jää pois muualla syntyneitä kulutuksen päästöjä. Tampereen kulutuksen päästöt laskettiin ensimmäistä kertaa hiljattain vuodelle 2020. Päästöjä tuli jopa 8,1 t CO2e asukasta kohden, mikä on yli kaksi kertaa alueellisia päästöjä enemmän.

Tampereella investoitiin tärkeisiin ilmastohankkeisiin

Tampere seuraa ilmastobudjetissaan ilmastotoimille varattuja rahoja ja niiden toteumaa toimintamenoissa ja investoinneissa. Ilmastotoimiksi katsotaan ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen liittyvät toimet.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä vahvistuneet kaupunkiorganisaation ilmastotyön toimintamenot olivat 3,4 miljoonaa euroa. Näistä suurin osa koitui kävely- ja pyöräteiden kunnossapidosta, kaupunkipyöräjärjestelmästä, TKL:n sähköbussien leasing-vuokrista, Tampereen Veden uusiomateriaalien käytöstä jätevedenpuhdistuksessa sekä kaupungin oman rakennuskannan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Toteuma poikkesi talousarviosta ja suurin ero oli pyöräilyyn ja rakennuskannan hiilijalanjälkeen liittyvien toimien suunniteltua pienemmät menot.

Koko kaupunkikonsernin toteutuneet ilmastoinvestoinnit vuoden 2021 tilinpäätöksessä olivat noin 140 miljoonaa euroa. Merkittävimmät erät liittyivät tytäryhtiöiden osalta Sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -voimalaitokseen, raitiotiejärjestelmän rakentamiseen ja vaunuhankintoihin sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

Kaupunkiorganisaation merkittävimmät investoinnit liittyivät kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen, ulkovalaistuksen LED-vaihtoihin, luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin, Kolmenkulman kiertotalousalueeseen sekä rakennuskannan korjausrakentamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon.

Tytäryhtiöiden osalta investoinnit ylittävät talousarvion. Tämä selittyy pääosin raitiotien osan 2 investoinnilla, josta ei ollut ilmastobudjettia laadittaessa kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä eikä sitä siksi huomioitu luvuissa. Pirkanmaan Jätehuollon osalta talousarviossa olleet erät siirtyivät vuodelle 2022 koronasta johtuvien komponenttien saatavuuspulan vuoksi.

Kaupunkiorganisaation investoinnit sen sijaan alittivat vuoden 2021 talousarvion pääosin siksi, ettei TKL:n arvioidulle sähköbussikaluston uusinnalle ollutkaan perustetta koronapandemian vuoksi. Lisäksi uusiutuvan energiantuotannon hankkeita toteutettiin arvioitua vähemmän talonrakennusinvestointien yhteydessä, ja kävely- ja pyöräteiden parantamisen sekä liityntäpysäköinnin investoinnit alittivat arvion.

Lisätietoja

Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
Puhelin: 040 800 7253
Sähköposti: [email protected]

Teksti: Elina Seppänen ja Emmi Nieminen
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa