Uutinen
20.6.2022 13.35
Punaiset pyöreät merkinnät Hämeenkadun jalkakäytävän pinnassa kertovat ylityspaikasta.
Hämeenkadun ylityspaikoilla on viime vuodesta tutut varoitustarrat.

Hämeenkadun ylityspaikoista kerättiin kokemuksia 

Tampereen kaupunki kyseli toukokuussa kokemuksia ylityspaikoista. Kyselyyn vastasi yli 1300 kuntalaista.

Ylityspaikka vai suojatie?

Kysely liittyy uudistuneeseen Hämeenkatuun ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Ratikkaliikenteen käynnistymisen myötä Hämeenkatu muuttui merkittävästi: käyttöön otettiin suojateiden lisäksi jalankulun ylityspaikat. 

Kaksi kolmesta vastaajista tiesi suojatien ja ylityspaikan eron. Suurin osa vastaajista 80% oli käyttänyt Hämeenkadun ylityspaikkoja. Kokemukset ylityspaikan toimivuudesta jakautuivat voimakkaasti kahtia.
 
” Kulkeminen on ollut todella sujuvaa ja helppoa, odottamaan on joutunut korkeintaan muutamia sekunteja, kun ratikka tai bussi ajaa ohi ja muuten tien on voinut ylittää käytännössä mistä vain ja aina on päässyt yli, kun on halunnut. Olen itse ylityspaikkojen fani, ne ovat sujuvoittaneet liikkumista keskustassa jalan todella paljon, kun enää ei tarvitse kiertää vain suojateiden kautta vaan luvan kanssa yli saa mennä varovaisuutta noudattaen lähes siitä mistä haluaa.”

”Ylityspaikat ovat erittäin vaarallisia, koska eri käyttäjäryhmillä on eri käsityksiä säännöistä. Varsinkin autoilijat kaahaavat mistään välittämättä. Ylityspaikat ovat vaarallisia myös jalankulkijan ja polkupyörän kohdatessa toisensa. Talvisin ylityspaikat eivät erotu lainkaan, kesällä huonosti.”

Liikkumis- ja toimimisesteiset kokevat turvattomuutta

Kadun ylittäjälle turvattomuutta ylityspaikoilla aiheutti se, että piti huomioida liian monta tekijää samaan aikaan. Turvattomuutta kokivat etenkin liikkumis- ja toimimisesteiset vastaajat. Erityisen negatiivisesti ylityspaikkoihin suhtautuivat ne vastaajat, jotka eivät olleet ylityspaikkaa käyttäneet tai jotka eivät tienneet ylityspaikoista.

Tietoa pelisäännöistä ja selkeitä merkintöjä

Moni kertoi havainneensa, ettei kaikilla ole ylityspaikkojen liikennesäännöt hallussa. Avoimissa palautteissa vastaajat toivoivat lisää tiedottamista ylityspaikan pelisäännöistä ja näkyvämpää merkitsemistä. 

Hämeenkadun turvallisuutta vastaajien mukaan heikentää ajoneuvoliikenteen korkeat ajonopeudet. Raitiotien todettiin noudattavan 20 km/h nopeusrajoitusta hyvin. Vastaajien mukaan taksit ohittelevat vaarallisesti pysäkillä seisovan raitiovaunun.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteämisiin kaivattiin selkeyttämistä: kuka väistää missäkin. Pyörätien materiaali ei erotu riittävän selkeästi jalankulkutilasta. Lisäksi ongelmia aiheuttaa pyöräily väärään ajosuuntaan.

Alkusyksystä on luvassa tiedottamista ja viestintää uudistuneen Hämeenkadun liikkumisen pelisäännöistä.

Lisätietoja
Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko
Puhelin:
040 806 4917
Kuvat: Laura Puhakka
Jaa sosiaalisessa mediassa