Tampereen liikuntapaikkojen olosuhteita tarkastellaan laajasti palveluverkkosuunnitelmassa 

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa käsiteltiin 14.6.2022 liikunnan palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2022-2035 ja hyväksyttiin se jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmassa esitellään liikunnan palveluverkko nykytilanteessa sekä luodaan näkymä tulevaisuuden palveluverkosta jo toteutuksessa olevien ja päätettyjen hankkeiden kuvauksella sekä uusien päiväkoti- ja kouluhankkeiden esittelyllä.
uimareita maauimalan altaassa
Vuonna 2018 valmistunut maauimala Kalevassa on kesäisin suosittu liikuntapaikka.

Liikuntaverkkosuunnitelman tarkastelussa ovat mukana isommat yli 500 neliön sisäliikuntatilat, merkittävät tapahtumapaikat, päiväkotien ja koulujen vähintään 100 neliön salit, uimahallit, maauimala, julkiset ja yksityiset jäähallit, isommat yli 500 neliön ulkoliikuntapaikat, yleisurheilukentät, tekonurmikentät ja tekojääkentät. 

Apulaispormestari Matti Helimon mukaan Tampereen kaupunkistrategiassa ja pormestariohjelmassa on vahvat kirjaukset kaikenlaisen liikunnan lisäämiseen. 

- Kasvavassa kaupungissa on tärkeää suunnitella myös liikunnan olosuhteita pidemmälle tulevaisuuteen. Monipuolinen lajikirjo tarvitsee hyviä olosuhteita ja omaehtoista liikkumista on merkityksellistä tukea. On tärkeää huomioida tilojen optimaalinen käyttö, lajien harrastajamäärät sekä palveluverkko kokonaisuutena. Suunnitelmaa on tärkeää päivittään säännöllisesti ja huomioida eri muuttujat, Helimo sanoo.

Lähtökohtina yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja taloudellisuus

Palveluverkkoa on suunniteltu asukaslähtöisesti ottaen huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus, palvelujen saavutettavuus sekä taloudellisuus. Suunnittelussa huomioidaan myös väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset. Osana palveluverkkoa otetaan huomioon yksityinen palvelutuotanto.  

Palveluverkkosuunnitelman pohjana on vuonna 2018 hyväksytty liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma, jota on nyt laajennettu muun muassa saavutettavuus- ja salikapasiteettitarkasteluilla sekä yksityisten liikuntapaikkojen kohdelistaa on päivitetty. Saavutettavuustarkastelun avulla on saatu tietoa muun muassa nykyisen uimahalliverkon kattavuudesta, saavutettavuudesta eri kulkumuodoilla sekä alueista, jotka jäävät uimahalliverkon katvealueiksi. 

Suunnitelmassa on esitetty päiväkoti- ja kouluverkon nykytilat ja tulevat hankkeet. Päiväkodeilla, kouluilla ja niihin liittyvällä uudisrakentamisella on myös tulevaisuudessa merkittävä rooli kaupungin liikuntaolosuhteisiin. Myös koulujen pihat ovat tärkeitä lähiliikuntapaikkoja.

Liikunnan olosuhteiden kehittämiseksi ja varmistamiseksi suunnitelmassa esitetään 11 toimenpide-ehdotusta. Suunnitelmassa on myös esitetty eri hankkeita koskeva aikataululuonnos jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Suunnitelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ovat muun muassa:
- Pyynikin palloiluhallille etsitään korvaavaa vaihtoehtoa.
- Tekojääalueiden määrää lisätään asuinalueet tasapuolisesti huomioiden.
- Lielahden, Lamminpään ja Hervannan yleisurheilukentät perusparannetaan. Kämmenniemen koulun perusparannuksen yhteydessä toteutetaan Kämmenniemeen tekonurmi, juoksurata ja pituushyppypaikka.
- Uimahalliverkon laajentaminen ottaen huomioon uimahalliverkon katvealueet. Ensisijainen tarve uimahallille on koillisella palvelualueella, toissijaisesti eteläisellä palvelualueella ja tämän jälkeen Lielahden alueella.
- Tarve talvikäyttöiselle jalkapallohallille. Mahdollistetaan Multisiltaan uusi tekonurmikenttä. Myös mahdollisuutta kriketin ja baseballin harrastusolosuhteiden parantamiseen selvitetään.
- Ulkoilureitistön nykyaikaistaminen ja turvallisuusmääräysten mukaisten reittien toteuttaminen. Nykyisen lumetusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain Niihaman suuntaan.
- Nääshallin perusparannus nostetaan investointilistalle. 
- Uusi jousiammuntarata toteutetaan Mustaanvuoreen. Kaupissa sijaitsevan vanhan radan paikalle toteutetaan pesäpallokenttä.
- Ikurin liikuntahallin käyttötarkoituksen uudelleenarviointi ja nykyisten tilojen perusparannus ja mahdollinen laajentaminen. Tunnistettu tarve 200-300 hengen katsomolle, mikä mahdollistaa voimistelutapahtumien järjestämisen. 

Liikunnan palveluverkkosuunnitelmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia tarkastellaan jatkossa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Seuraavaa päivitystä varten valmistellaan yksityiskohtaisempi lajianalyysi tamperelaisten harrastamista lajeista ja harrastajamääristä. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625

Pormestari

Pekka P. Paavola
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Puhelin:
050 554 5831

Liikunta ja nuoriso hallinto

Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Veli-Matti Lahdenniemi
Jaa sosiaalisessa mediassa