Uutinen
15.6.2022 13.30
Kestävän tekemisen kaupunki -raportin kansikuva, jossa useita kuvia Tampereelta, maisemia ja ihmisiä.

Tampere teki ensimmäisen paikallisarvionsa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanosta

Paikallisarvioinnissa tarkastellaan Tampereen kaupungin toimintaa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen osalta globaalista, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta. Raportissa kuvataan, miten ehkä kaukaisiltakin vaikuttavat maailmanlaajuiset tavoitteet koskettavat myös tamperelaisia ja miten kaupunkikonserni edistää annettuja tavoitteita.

– Arviointi tuo hyvin esiin sen, kuinka Tampereen kaupunkikonserni linkittyy toiminnassaan jokaiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Paikallisten näkökulmien lisäksi meidän tulee kuitenkin muistaa toiminnassamme vahvemmin myös globaali näkökulma ja pyrkiä tekemään Tampereesta paikka, joka säteilee positiivisesti myös rajojemme ulkopuolelle, kertoo kehityspäällikkö Sanna Mari Huikuri.

Kestävän tekemisen kaupunki - Paikallisarviointi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Tampereella 2022 - raportti esiteltiin maanantaina 13.6. kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa ja on lähetetty YK:lle. Arviointi on jatkoa vuonna 2021 tehdylle laajaan osallistumiseen ja monipuoliseen tietopohjaan perustuneelle kaupungin strategiatyölle.

– Arviointi tekee näkyväksi koko kaupunkikonsernin tekemän ansiokkaan työn, jolla 17 globaalia tavoitetta paikallisesti edistetään. Yhtä tärkeää on, että samalla arviointi nostaa esiin asioita, joissa Tampereella on vielä kirittävää. Toivon, että arviointi auttaa ja innostaa meitä toimimaan yhä sinnikkäämmin globaalien tavoitteiden eteen. Samalla varmistamme jokaisen tamperelaisen edellytykset hyvään elämään, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Paikallisarvioinnissa tamperelaisia näkökulmia nostetaan esiin sekä teemoina että esimerkkeinä ja kaupungin käyttämien seurantamittareiden avulla. Arviointi toimii aineistona ja keskustelunavauksena Agenda 2030 -tavoitteiden jatkotyössä, jossa syvennetään yhteistyötä tamperelaisten toimijoiden ja muiden kaupunkien kanssa tavoitteiden edistämiseksi. Yksityiskohtaista analyysiä Tampereen kestävän kehityksen tilasta ei arvioinissa tehdä, eikä se tarjoa yhteenvetoa tai toimenpidesuosituksia selkeiden haasteiden ja onnistumisten suhteen.

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen edistäjinä ja vaikuttajina on merkittävä

Agenda 2030 on YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi kaikille ympäristön kantokyvyn rajoissa. Toimintaohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka vastuu Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa onkin maiden hallituksilla, on kaupunkien rooli kestävän kehityksen paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina merkittävä. On arvioitu, että Suomessa noin kaksi kolmasosaa Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanosta tapahtuu kunnissa ja kaupungeissa niiden lakisääteisten tehtävien, kehittämistoiminnan ja paikallisten innovaatioiden myötä.

Tampere vahvisti sitoutumisensa Agenda 2030:n toimeenpanoon Tekemisen kaupunki -strategian hyväksymisen yhteydessä marraskuussa 2021.

Paikallisarvioinnin laatiminen on vakiintumassa osaksi uskottavaa ja läpinäkyvää kestävän kehityksen työtä eri puolilla maailmaa. Sen avulla kaupungit liittyvät osaksi kasvavaa vastuullisten kaupunkien verkostoa. Tähän mennessä hieman yli 100 kaupunkia on toimittanut paikallisarviointinsa YK:lle; Suomesta Helsinki, Espoo, Turku ja Vantaa.

Kestävän tekemisen kaupunki - Paikallisarviointi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Tampereella 2022

Lisätietoja
Kehityspäällikkö Sanna Huikuri
Puhelin:
050 432 4022
Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa