Uutinen
8.6.2022 17.58

Englantia esitetään tutkintokieleksi Tredun puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoihin

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 8.6.2022 hakea Tampereen kaupungin ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan muutosta, jonka myötä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu voi jatkossa järjestää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintoja myös englannin kielellä.

Päätös tarkoittaa käytännössä muutoksen hakemista nykyiseen järjestämislupaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tampereen kaupungille myönnetty ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa sisältää tällä hetkellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintojen järjestämisoikeuden vain suomen kielellä.

Tarve hakea tutkintokielen vaihtoehdoksi myös englannin kieltä on noussut alueen työelämästä. Osaavan työvoiman saatavuuteen vastaaminen on huoli, joka on tunnistettu työelämäyhteistyössä alan yritysten, järjestöjen ja työpaikkojen kanssa. Vain muutamalle alan ammatillista koulutusta järjestävälle oppilaitokselle pääkaupunkiseudulla on myönnetty lupa järjestää alan perus- ja ammattitutkintoa englanniksi. Tarvetta englanninkielisen tutkintokoulutuksen järjestämiseen on myös Pirkanmaan alueella.

– Elinkeinoelämän tarpeiden ohella pidän erittäin tärkeänä, että Tampereella on mahdollista suorittaa toisen asteen ammatillisia perus- ja ammattitutkintoja englannin kielellä. Englanninkieliset koulutusmahdollisuudet peruskoulun jälkeen parantavat Tampereen kansainvälistä vetovoimaa ja tarjoavat vieraskielisille perheille monipuolisemmat mahdollisuudet osallistua koulutuspalveluihin. Toivottavasti voimme jatkossakin kasvattaa englanninkielisten tutkintojen määrää, sanoo apulaispormestari Pekka Salmi.

Edistää työllistymistä ja yrittäjyyttä

Tampere järjestää esimerkiksi suuria massatapahtumia, joissa tarvitaan paljon tapahtumasiivoajia, hotelli- ja majoitustilojen toimitilahuoltajia ja monipalveluosaamista. Lisäksi alueella on paljon rakennushankkeita, joissa tarvitaan muun muassa ammattitaitoisia rakennussiivoojia.

Englanti tutkintokielenä varmistaa aiempaa paremmin ja kattavammin alalle valmistuvien asiakaspalveluosaamista. Pirkanmaan alueella on paljon isoja yrityksiä ja kohteita, joissa on yrityskielenä englanti ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työntekijöiltä edellytetään englannin kielen taitoa. Monessa työpaikassa työnohjaus ja perehdytys tehdään nykyisin englannin kielellä. Tutkinnon suorittaminen englannin kielellä edistää yrittäjyyttä Pirkanmaan talousalueella ja lisää mahdollisuuksia siivousalan yritysten perustamiseen alihankintana tai kevytyrittäjänä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaminen englannin kielellä sujuvoittaa myös muualta maahan muuttaneiden henkilöiden työllistymistä. Kiinteistöpalvelualan yritykset ovat merkittäviä maahanmuuttajien työllistäjiä. Ulkomaalaisten osuus alan työvoimasta on keskimäärin 20 prosenttia.

Nykyisessä järjestämisluvassa englanti on tutkintokielenä liiketoiminnan, lentokoneasennuksen, matkailualan sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinnoissa.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen
Puhelin:
050 518 9464
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Teksti: Johanna Toivanen ja Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa