Uutinen
2.6.2022 15.30
Korkeat ruskeat kerrostalot.
Viitesuunnitelmakuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Sähkölaitoksen alueesta Ratinassa suunnitellaan viihtyisä asuinkortteli

Tampereen Ratinanrannan asuinalueen itäpuolella sijaitsevan sähkölaitoksen alueen käyttötarkoitusta aiotaan muuttaa toimistokäytöstä asumiseen. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistoa on nyt nähtävillä ja kommentteja siitä voi jättää 2.6.–23.6. Kaavahankkeesta on myös esittelyvideo, jonka voit katsoa uutisen lopusta.

Suunnittelualue on kaupungin keskustaa, 650 metrin päässä Keskustorista eteläkaakkoon. Alue sijaitsee Tampereen valtatien ja Voimakadun välissä. Kaavamuutos koskee yhtä korttelia, joissa on neljä tonttia. Kaksi niistä on kaupungin omistamia ja kaksi yksityisessä omistuksessa. Asemakaavamuutos tuli vireille kesällä 2020, jolloin julkaistiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alueen suunnitelmasta saatu palaute on vaikuttanut esimerkiksi selvitysten laatimiseen ja rakentamistapaohjeen suunnitteluun.

Nähtävillä olevaan asemakaavaan sisältyy vuonna 1997 rakennetun toimistorakennuksen purkaminen ja korttelin käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen. Vanhat punatiiliset arvorakennukset ovat kaavassa suojeltuja ja ne huomioidaan osana kokonaisuutta. Tampereen valtatien ja Voimakadun varteen on suunnitteilla liiketiloja ja pysäköinti rakennetaan alueen pihakannen alle. Muuten suunnittelualue on kaavoitettu pääosin asumistarkoitukseen.

Asemakaavoituksella halutaan mahdollistaa täydentävä rakentaminen niin, että alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat. Korttelin kehittämisen lähtökohtia ovat liittyminen Ratinan kokonaisrakenteeseen ja rantasiluettiin, yhteinen maanalainen pysäköintilaitos ja yhtenäinen viihtyisä korttelipiha.

Nyt kaavoitettavan alueen kaavaselostuksessa kerrotaan tarkemmin alueen historiasta ja nykytilasta sekä suunnitteluun vaikuttaneista asioista. Tällä hetkellä kaava on valmisteluvaiheessa ja nyt nähtävillä olevaan aineistoon liittyvän mielipiteen voi toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 23.6.2022 mennessä. Nähtävilläoloajan jälkeen kaavaluonnosta muokataan saadun palautteen ja tarkentuneen tiedon perusteella, ja aineistot asetetaan nähtäville seuraavan kerran kaavaehdotuksena.

Lisätietoja
Kaavoitusarkkitehti Hanna Ohtola
Puhelin:
041 730 0143
Teksti: Eevi Pitkänen
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa