Tampere edistää kestävää ja älykästä rakentamista pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa

Pohjoismaat ryhtyvät yhdessä edistämään julkisten rakennusprosessien ja -hankkeiden kehittämistä kestävän kehityksen sekä kierto- ja datatalouden näkökulmasta. Tavoitteena on jakaa tietoa kestävästä rakentamisesta Tampereen, Norjan Stavangerin ja Färsaarten Tórshavnin välillä sekä löytää uusia näkökulmia rakennussuunnittelun eri vaiheisiin. Yhteistä kehityshanketta esitellään kick off -tilaisuudessa 15.6. kello 14–15.30 osana Tampereen Smart City Week -tapahtumaa.

– Tarve tietotaidon ja monialaisen ymmärryksen lisäämiseksi kestävän kehityksen mukaisissa rakennushankkeissa kasvaa jatkuvasti, kertoo hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

Kehityshankkeessa kolmen osallistujakaupungin kesken tutkitaan muun muassa purkukohteissa kierrätettävien materiaalien ja rakennusosien hyödyntämisen mahdollisuuksia. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa kaupunkien laajuisen käytettyjen materiaalien ja rakennusosien datapankin luomista varten.

Tampereen, Stavangerin ja Tórshavnin yhteisen kehityshankkeen vetovastuu on Tampereella. Hanke toteutetaan osana Nordic Smart City -verkostoa. Vuodesta 2017 toiminut pohjoismaisten älykaupunkien yhteistyöverkoston tehtävä on edistää älykästä kaupunkikehitystä yhteistyöllä, tiedon jakamisella ja yhdessä oppimalla. Tampereella projektia ohjaa ja toteuttaa kaupungin sisäinen kestävän rakentamisen verkosto, jossa on edustajia kaupungin eri yksiköistä.

– Uuden kehityshankkeen teema toteuttaa hyvin Nordic Smart City -verkoston projekteille asettamia kriteerejä datalähtöisyydestä sekä eri sektorit ylittävästä yhteistyöstä ja yrityskumppanuudesta, toteaa kehittämispäällikkö Mia Lumio.

Kehityshankkeen kokonaisbudjetti on noin 600 000 euroa, ja sen rahoittaa Nordic Innovation. Nordic Innovation on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen toimija. Se pyrkii tekemään Pohjoismaista kestävän kasvun edelläkävijäalueen vahvistamalla yrittäjyyttä, innovointia ja pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Pohjoismaista kehityshanketta esitellään kick off -tilaisuudessa 15.6. klo 14–15.30 Tampere Smart City Week -tapahtumassa.

Tampere Smart City Week on konferenssi ja Expo 14.–15.6.2022 Nokia Arenassa. Tapahtuma tuo yhteen tiedeyhteisöt, innovatiiviset yritykset ja kaupunkikehittäjät ympäri maailmaa tekemään suurista ideoista totta. Älykkään kaupungin kehittämisestä kertova tapahtuma on kaikille avoin.

Lisätietoja

Mikko Siitonen
Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
041 730 3249
Mia Lumio
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 658 6569
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa