Uutinen
30.5.2022 15.01
Silmälasipäinen nainen selaa verkkoa älypuhelimella.

Tampereen kaupungin Tampere.fi-verkkosivut uudistuivat

Tampereen kaupungin uudistetut Tampere.fi-verkkosivut on julkaistu. Tampere.fi:tä on kehitetty asukkaille ja muille sivustoa käyttäville arkea sujuvoittavaksi tietosivustoksi. Sivustolta löytää entistä paremmin tietoa palveluista ja pääsyn niihin. Tampere.fi kertoo keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet. Verkkosivut on uudistettu käyttäjiä kuullen, jotta heidän tarpeensa huomioitaisiin mahdollisimman hyvin. Sivut ovat saavutettavat kaikille ja sujuvat käyttää älypuhelimella. Ulkoasultaan Tampere.fi henkii vahvasti Tampere.Finland-brändiä.

Toteutusprojektissa uudistuivat Tampere.fi:n palvelukonsepti, ulkoasu ja käyttöliittymä sekä sisällöt. Uusilla sivuilla tietoa on helppo löytää eri valikoiden, hakujen ja suodatusmahdollisuuksien avulla. Sisällöt on pyritty esittämään käyttäjälle selkeästi. Tietoa tarjotaan aiempaa enemmän englanniksi. Sivuston julkaisuhetkellä joitain etenkin englanninkielisistä sisällöistä puuttuu, samoin joitakin suunnitelluista toiminnallisuuksista. Sivustoa kehitetään ja viimeistellään kesän aikana. 

Sivustouudistuksen punaisena lankana on ollut hyödyntää eri tietolähteitä mahdollisuuksien mukaan niin, että samaa tietosisältöä voi julkaista eri kanavissa. Uuteen Tampere.fi:hin tuleekin rajapintojen kautta esimerkiksi palveluihin liittyvää sisältöä Suomi.fi:n Palvelutietovarannosta ja tapahtumia Tampereen alueen tapahtumakalenterista.

Käyttäjien testauksista ja palautteista iso apu

Tampere.fi-sivut on uudistettu projektissa, joka alkoi alkuvuonna 2020. Koko projektin ajan sivujen käyttäjiltä on pyydetty mielipiteitä ja sivustoa on viilattu käyttäjäpalautteen perusteella. Ennen uudistuksen alkua selvitettiin tarpeita haastatteluin, työpajoin ja kyselyin. Ymmärrystä käyttäjien tarpeista kerättiin myös tutkimalla aiempien verkkosivujen analytiikkaa ja sivuilla tehtyjä käyttäjäkyselyjä sekä sivuista saatuja palautteita. Suunnitelmiin pyydettiin kommentit Vanhusneuvostolta, Vammaisneuvostolta ja Nuorisovaltuustolta.  

Erityisen isona apuna sivujen kehittämisessä oli uudistuksen tueksi perustettu sähköisesti toiminut Verkkosivuraati. Raati koottiin mukaan ilmoittautuneista kaupunkilaisista ja se toimi vuoden ajan huhtikuulta 2021 maaliskuun 2022 loppuun. Toiminnassa oli viimeiseen asti mukana 154 kaupunkilaista kommentoimassa sivustosuunnitelmia ja -toteutuksia ja siten auttamassa katsomaan asioita käyttäjän näkökulmasta. 

Verkkosivuraati on vaikuttanut mm. sivuston ulkoasuun, päävalikon otsikoihin, etusivun ja muiden käyttöliittymien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, moniin sisältöihin sekä alueittaisen tiedonhaun toimintoihin. Raatilaiset olivat pääasiassa eri-ikäisiä tamperelaisia ja mukana oli edustusta lapsiperheellisistä, opiskelijoista ja eläkeläisistä.

Suppeasta kehitysversiosta positiivista palautetta

Uusista Tampere.fi-sivuista oli vuodenvaihteessa 2022 muutaman kuukauden julkisena esillä suppea kehitysversio. Sen avulla pyydettiin kaikilta käyttäjiltä palautetta sivustoversion käyttöliittymästä ja navigointimahdollisuuksista sekä sivujen selkeydestä. Myös Verkkosivuraati testasi kehitysversiota. Saadut palautteet olivat pääosin positiivisia ja havaitut puutteet huomioitiin toteuttamisessa.

Arvokasta palautetta sivujen saavutettavuuden parantamiseksi saatiin myös Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n testiryhmältä.

- Tampere.fi-verkkopalvelu on monelle tietolähde ja keskeinen palvelu, jonka kautta esimerkiksi kuntalainen löytää tiensä digitaalisten palvelujen ääreen. Uudistuksessa olemme panostaneet erityisesti yhteiskehittämiseen eri käyttäjäryhmien kanssa. Tässä yhteydessä vielä kiitos kaikille kehittämiseen osallistuneille. Olette antaneet arvokasta aikaanne sivuston kehittämiseen ja näin auttaneet meitä kaikkia, jotta sivusto palvelisi mahdollisimman hyvin mahdollisimman montaa erilaista käyttäjäryhmää, kiittää Tampereen kaupungin viestintäjohtaja Katja Kannonlahti.

3,4 miljoonasta käyttäjästä suurin osa hakukoneen kautta

Tampere.fi-verkkosivusto on kaupungin tärkein viestintäkanava. Tampere.fi:n käyttö on kasvanut vuosittain. Aiemman Tampere.fi-sivuston käyttötilastojen mukaan vuonna 2021 sivustolla oli 3,4 miljoonaa käyttäjää, kun vuonna 2020 käyttäjiä oli 2,6 miljoonaa. Vuonna 2021 sivustolla tehtiin 21,4 miljoonaa sivulatausta, kun vuonna 2020 niitä oli 15,6 miljoonaa. 

Käyttäjistä 65 prosenttia tuli sivuille hakukoneen kautta. Älypuhelimella sivuja käytti 58 prosenttia kävijöistä. Tampere.fi-sivuston uudistuksessa onkin erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että sivut löytyvät helposti haulla ja palvelevat suoraan yksittäiselle sivulle saapuvaa käyttäjää. Samoin sujuva mobiilikäyttö on ollut uudistuksessa tärkeä tavoite.

Käyttäjäkyselyjen ja käyttödatan perusteella Tampere.fi-sivuilta haetaan eniten terveydenhoitoon liittyvää tietoa, ajankohtaisasiaa sekä kirjastoon ja liikenteeseen liittyvää tietoa.

Kaupunki kilpailutti loppuvuodesta 2020 Tampere.fi:n toteuttamisen Drupal-alustalle. Tarjouskilpailun voitti Exove Oy ja toteutusprojekti sen kanssa aloitettiin maaliskuussa 2021.

Tutustu uudistuneisiin sivuihin:

www.tampere.fi
 

Lisätietoja
Viestintäjohtaja Katja Kannonlahti
Puhelin:
041 731 0336
Tampere.fi-päätoimittaja Viestintäpäällikkö Aila Rajamäki
Puhelin:
040 550 5540
Tampere.fi-verkkopalvelun uudistaminen Viestintäpäällikkö Satu Aalto
Puhelin:
050 571 2874
Lisätietoa Verkkosivuraadin toiminnasta Projektipäällikkö Elina Tervi
Puhelin:
040 486 7652
Teksti: Satu Aalto
Jaa sosiaalisessa mediassa