Susanna Vuorio: Maalauksia

Kulttuuritalo Laikun Studiossa nähdään kesäkuussa Susanna Vuorion ekspressiivisiä maalauksia. Vuorio työskentelee improvisoiden, ja maalaaminen toimii vapaan ajattelun välineenä. Teosten aiheet nousevat alitajunnasta sekä eletystä elämästä. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

"Tuon näyttelyyn uusimpia maalauksiani. Useimmat ovat tänä vuonna valmistuneita ja joitakin olen jatkanut jo useamman vuoden.

Työskentelen improvisoiden luonnostelematta, ja maalaukset syntyvät omasta päästä: Tajunnan tai alitajunnan virrasta, itse koetuista sekä nähdyistä tilanteista elämästä. Tämän vuoden tapahtumat maailmassa ajoivat minut pakenemaan aiheissa myös menneeseen elämään, ja vaikeiden aiheiden työstö pysähtyi usein.

Maalatessa en tiedä koskaan mitä tapahtuu: en noudata sääntöjä eikä minulla ole pakottavaa tarvetta seurata jotakin tiettyä kaavaa. Työskentelytapani vuoksi maalaukseni ovat toisinaan hyvinkin erilaisia itsenäisiä teoksia.

Viime aikoina olen ajatellut Willem de Kooningin sanoja teoksistaan ikään kuin "väläyksinä" maailmasta ja sitä kuinka historia tuntuu toistavan itseään. Modernismi tuntuu yllättävän ajankohtaiselta taas. Katse yhteiskunnan tapahtumiin ja ihmiseen tuntuu oikealta maailmassa, jossa koronarajoitusten loputtua tuntuu ylikorostuvan kaikenlainen sosiaalinen kiva-kivailu. Sillä ei voi kuitenkaan väistää tai korvata todellisuutta.

Yritän maalauksieni avulla kertoa rehellisesti jotakin, mikä ei välttämättä ole aina kaunista taikka helposti lähestyttävää: niin kuin yhteiskunta ehkä haluaisi ja usein olettaa. Koen, että perinteinen ekspressiivinen maalaaminen on minulle vapaan ajattelun väline, jota en osaa pukea sanoiksi. Sitä ei voi vaientaa taikka kaunistelemalla peitellä."

Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.

Kiitokset!

Lisätietoja

Karoliina Paappa
Koordinaattori
Puhelin:
044 481 1775
Teksti: Susanna Vuorio ja Karoliina Paappa
Kuvat: Susanna Vuorio
Jaa sosiaalisessa mediassa