Uutinen
19.5.2022 14.13

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö täyteen vauhtiin Tampereella

Unicef hyväksyi 13.5.2022 Tampereen kaupungin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet. Ne ohjaavat Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä Tampereella seuraavien kahden vuoden ajan. Jos tavoitteet saavutetaan, voi Tampere kahden vuoden kuluttua saada UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Tampereella kehittämistyö alkoi tammikuussa 2021. Siinä onnistumisen kannalta keskeistä on, että tavoitteet ja niille valitut toimenpiteet mielletään koko kunnan yhteiseksi asiaksi.

Toinen onnistumisen kannalta olennainen tekijä on lasten osallisuus. Lasten tulee saada osallistua kehittämistyön tavoitteiden ja toimenpiteiden pohdintaan sekä arviointiin. Lasten osallisuuden on toteuduttava läpileikkaavasti kehittämistyön tavoitteissa, toimenpiteissä ja niiden arvioinnissa.

Jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi

UNICEFin ja Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymään toimintasuunnitelman on kirjattu viisi kehittämistyön tavoitetta. Niistä kolme valikoitui nuorten ryhmän TOP5-kehittämiskohteiden listalta. Jokaisen tavoitteen kohdalle on listattu myös toimenpiteet, jotka edistävät sen toteutumista.

Ensimmäisenä kehittämistyön tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten tietoisuutta lasten oikeuksista. Lapsen oikeuksista kerrotaan aktiivisesti ja niistä järjestetään koulutuksia.

Toiseksi kehittämistyöllä varmistetaan, että jokainen lapsi saa osallistua ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Haavoittuvassa asemassa oleville lapsille kohdennetaan esimerkiksi palveluja ja harrastustoimintaa.

Kolmas tavoite on, että lapset otetaan mukaan heihin kohdistuvien vaikutusten ennakointiin ja seurantaan.

Neljäntenä tavoitteena on varmistaa, että jokaisen lapsen elämässä on vähintään yksi turvallinen aikuinen, joka tukee lasta kasvussa ja kehityksessä. Lasten turvallisuutta lisätään muun muassa tukemalla vanhemmuutta ja kehittämällä palveluja.

Viidenneksi tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja edistää yhteisöllisyyttä muun muassa lisäämällä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä käsitellään lasten kanssa ja kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan entistä tehokkaammin. Lisäksi edistetään Tampereen asuinalueiden turvallisuutta.

Toimintasuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin Tampere Juniorin verkkosivuilta.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Virve Savolainen
Puhelin:
040 800 4220
Jaa sosiaalisessa mediassa