Lautakunnat käsittelivät lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa

Suurin osa lapsista ja nuorista voi Tampereella hyvin. Hyvinvoinnissa on kuitenkin myös puutteita, joihin on tärkeää tarttua. Niitä aiheuttavat muun muassa väkivalta ja kiusaaminen, häirintä, mielen pahoinvointi ja yksinäisyys. Näin kertoo valmisteilla oleva Tampereen kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025.

Osa lapsista ja nuorista ei liiku tarpeeksi tai ravitsemus ei ole riittävän hyvällä tasolla, jos esimerkiksi koululounas jätetään syömättä. Huumeita on Tampereella monen mielestä helppo saada. Samoin nettiriippuvuus on yleistymässä. Tampereella on myös paljon muualta muuttaneita perheitä, joilla ei ole omia tukiverkkoja. Tiedot ovat peräisin muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveys- ja FinLapset -kyselyistä sekä kyselyistä 4- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Lisäksi on hyödynnetty Tampere Junior -kehitysohjelmassa tehtyä lapsiperheanalyysiä.

Suunnitelma koskee koko kaupunkia ja sen palveluja, joita lapset, nuoret ja perheet käyttävät. Suunnitelmassa nostetaan esiin tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla näihin ongelmiin voidaan tarttua tällä valtuustokaudella. Suunnitelma tarkastelee lasten ja nuorten hyvinvointia viidellä alueella. Niitä ovat sosiaaliset suhteet, turvallisuus, mielen hyvinvointi, elintavat ja vanhemmuus.

Suunnitelman avulla kunnassa ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon, kun lautakunnat laativat toimintansa pohjaksi palvelusuunnitelmia ja vuosisuunnitelmia.

Lakisääteistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty kevään aikana lautakunnissa, viimeisimpänä 19.5.2022 sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Seuraavaksi suunnitelma etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Suunnitelma on laadittu kuluvalle valtuustokaudelle, vuoteen 2025 asti. Suunnitelman toteutumista seurataan valtuustokauden aikana.

Nuoret toivovat aikuisilta parempia vuorovaikutustaitoja

Lasten ja nuorten osallisuutta pyritään vahvistamaan edelleen: etenkin heidän, joiden ääni jää helpommin kuulumatta. Myös aikuisten vuorovaikutustaitoja tulee vahvistaa. Erityisesti nuoret ovat tuoneet esiin, että näissä taidoissa olisi kehitettävää.

Vanhempien hyvinvointi tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia. Vanhemmuutta tuetaan eri palveluissa, kuten perhekeskustoiminnassa, joka kattaa laajasti lasten ja perheiden palvelut. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia pitää tukea myös arkiympäristöissä, muun muassa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa vahvistamalla ja luovuutta edistämällä. Kiusaamiseen puututaan järjestelmällisesti.

Lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta ja liikkumista edistetään. Ehkäisevää päihdetyötä vahvistetaan. Kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa otetaan huomioon lasten ja nuorten näkökulma ja turvallisuus.

Monialaista työskentelyä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi tulee kehittää edelleen. Kaupungin päätöksenteossa on tehtävä järjestelmällisesti lapsivaikutusten arviointia. On tärkeää, että lapset ja nuoret itse sekä kaikki aikuiset tuntevat lapsen ja nuoren oikeudet hyvin.

Siirtyminen hyvinvointialueelle vaatii palveluilta saumatonta yhteistyötä

Palveluiden näkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Jatkossa on varmistettava saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voidaan tukea ja apua tarjota mahdollisimman vaikuttavasti.

Tämä koskee erityisesti opiskeluhuoltoa ja perhekeskustoimintaa. Tukea on järjestettävä matalalla kynnyksellä arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Nyt valmisteltu suunnitelma sisältää erikseen opiskeluhuollon ja lastensuojelun osuudet, jotka ensi vuoden alusta alkaen ovat hyvinvointialueen vastuulla.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

Tiia Heinäsuo
Lapsiasiamies
Puhelin:
050 411 2434
Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa