Uutinen
4.5.2022 11.50

Minun tiimini -malli säästää asiakkaan voimavaroja toipumiseen

Pirkanmaalla kehitetään mallia, jossa useita eri sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevalle asiakkaalle kootaan yhdessä hänen kanssaan eri alan ammattilaisista koostuva tiimi. Tiimissä voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi ammattilaisia esimerkiksi työllisyyspalveluista tai järjestöistä. Lisäksi asiakkaan läheinen voi olla osa tiimiä. Tampereella Minun tiimini -mallia kokeillaan Koilliskeskuksessa.

Minun tiimini -mallin tavoitteena on löytää oikea-aikaiset, asiakkaan tarpeisiin sopivat palvelut ilman luukulta toiselle juoksemista.

– Tarkoituksena on säästää asiakkaan voimavarat vaikeasta tilanteesta toipumiseen, eikä kuluttaa niitä oman hoidon koordinointiin. Asiakaslähtöisyydellä korostetaan myös, että jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja asiakasta kuuntelemalla, dialogilla ja vahvemmalla yhteistyöllä mahdollistetaan saumattomampi palvelukokonaisuus, kertoo pilotin projektipäällikkö Tiina Piispanen.

Palveluita asiakas edellä

Minun tiimini -malli kuuluu Kehitetään yhdessä -pilottiin, jossa sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään asiakkaan näkökulmasta.

Erityistä pilotissa onkin se, etteivät mallin kehittäjät ole pelkästään sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Tampereella mallin kehittämiseen haluttiin mukaan myös asiakkaita, koska tavoitteena on tuottaa palveluita asiakas edellä. Tämän takia pilottiin haettiin helmi-maaliskuussa kehittäjäasiakkaita, joilla on kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluista ja tahtoa tehdä yhdessä parempia palveluja. Lopulta ryhmään valikoitui yhdeksän eri ikäistä ja taustaista kehittäjäasiakasta.

Kehittäjäasiakkaat kokoontuvat Koilliskeskuksessa kevään ajan. Tapaamisia ohjaavat PirSOTE:n eli Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen projektisuunnittelija Hanna Niskanen ja projektipäällikkö Tiina Piispanen. Tapaamisissa ryhmäläiset pääsevät kommentoimaan, mitkä hetket palveluissa ovat heille tärkeitä ja miten heidän osallisuuttaan voidaan erityisesti huomioida. Myös syksylle suunnitellaan tilaisuuksia, joissa asiakkaiden ääni palveluiden parantamisessa pääsee kuuluviin.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin, miten kehittäjäasiakkaat käsittävät asiakaslähtöisyyden ja asiakasosallisuuden sekä millaisia hyviä asiakaskokemuksia heillä on ollut. Keskustelussa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiakaspalautemittariston kriteerejä. Tärkeimmiksi kriteereiksi keskusteluissa nousivat palveluiden helppo saatavuus ja kohdatuksi tuleminen. Toisella tapaamiskerralla keskityttiin itse Minun tiimini -malliin.

– Minun tiimini! Nimestä tulee jo olo, että saanko minä tosiaan olla päättämässä omasta elämästäsi. Todella vaikuttavan oloinen malli kaiken kaikkiaan, summasi yksi kehittäjäasiakkaista tapaamisen päätteeksi.

Minun tiimini -malli käyttöön koko hyvinvointialueelle

Mallia testataan ja hiotaan Koilliskeskukseen kuuluvalla Linnainmaan terveysasemalla. Ensimmäiset Minun tiimini -mallin mukaiset asiakasvastaanotot on jo sovittu toukokuulle. Käytännön kokemusten ja kehittäjäasiakkaiden kommenttien pohjalta tehdään sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille ohjeistus ja järjestetään koulutuksia tukemaan mallin hyödyntämistä.

Kehitetään yhdessä -sote-pilotti Koilliskeskuksessa on osa Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa (PirSOTE). Ohjelman tavoitteena on valmistella tasalaatuisia ja vaikuttavia palveluita kaikissa kunnissa ja valmistautua hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE)

Lisätietoja
Suunnittelupäällikkö Tiina Piispanen
Puhelin:
040 823 1422
Puhelin:
040 823 1422
Teksti: Eevi Pitkänen
Kuvat: Olli-Pekka Latvala
Jaa sosiaalisessa mediassa